Υπουργικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 09.12.2010

09-12-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 03.12.2010

03-12-2010 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 25.11.2010

25-11-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 18.11.2010

18-11-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 18.10.2010

18-10-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 04.10.2010

04-10-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2010 συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 27.09.2010

27-09-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ακόμη, συζητήθηκαν και τα εξής: το σχέδιο νόμου που αφορά στο «Ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των πυρόπληκτων περιοχών και δομές διαχείρισης» και αυτό […]

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 10.9.2010

10-09-2010 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 10  Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Κατά τη συνεδρίαση έγιναν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Επικρατείας σχετικά με την Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων – Στρατηγικών Επενδύσεων. Ακόμη, συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς επίσης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 29.07.2010

29-07-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου, συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της […]

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 23.07.2010

23-07-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, καθώς και διάφορα ζητήματα σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 6.07.2010

06-07-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου  συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Γ. Καμίνης.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 1.07.2010

01-07-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 25.06.2010

25-06-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου, συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου  Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 24.06.2010

24-06-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου, συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου  Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου |15.06.2010

15-06-2010 | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου, συζητήθηκαν θέματα του Υπ. Οικονομικών, του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.