Κυβερνήσεις

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 29.8.1947 έως  7.9.194729 Αυγούστου 1947: Διορισμός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού ΕξωτερικώνΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Υπουργού ΝαυτικώνΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Συντονισμού και Εθνικής ΟικονομίαςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Υπουργού Δημοσίων Έργων και ΑνοικοδομήσεωςΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών και προσωρινώς Τ.Τ.Τ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑθΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Δημοσίας ΤάξεωςΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Παιδείας και προσωρινώς ΔικαιοσύνηςΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Εργασίας  και […]

ΜΑΞΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 24.1.1947  έως  29.8.194724 Ιανουαρίου 1947: Διορισμός:ΔHMHTΡΙΟΥ  ΜΑΞΙΜΟΥΠροέδρου Υπουργικού ΣυμβουλίουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς επί Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ, Συντονισμού, Οικονομικών, Γεωρ-γίας και Γενικού Διοικητού Βορείου ΕλλάδοςΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινως Υγιεινής και ΑεροπορίαςΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσωρινώς Υπουργού Δικαιοσύνης, Μεταφορών, Ανοικοδομήσεως και ΠρονοίαςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας […]

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 2.10.1946 έως 24.1.19472 Οκτωβρίου  1946: Διορισμός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού ΕξωτερικώνΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού ΔικαιοσύνηςΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΣυντονισμούΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού ΕσωτερικώνΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού ΠαιδείαςΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού ΟικονομικώνΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εθνικής ΟικονομίαςΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και ΑνοικοδομήσεωςΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΡΩΤΗΥπουργού Τ.Τ.Τ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Δημοσίας ΤάξεωςΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού ΜεταφορώνΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού ΓεωργίαςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΥπουργού ΥγιεινήςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΝΑΥπουργού ΠρονοίαςΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΕφοδιασμούΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού ΕργασίαςΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και […]

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 18.4.1946 έως 2.10.194618 Απριλίου 1946: Διορισμός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού ΕξωτερικωνΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών και προσω-ρινώς  Ναυτικών και ΑεροπορίαςΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού ΕσωτερικώνΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΣυντονισμούΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού  ΟικονομικώνΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού ΔικαιοσύνηςΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσω-ρινώς ΑνοικοδομήσεωςΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής ΝαυτιλίαςΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού ΜεταφορώνΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΡΡΩΤΗΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και ΤηλεφώνωνΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού  Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού ΓεωργίαςΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Εθνικής ΟικονομίαςΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΕφοδιασμούΓΕΩΡΓΙΟΥ  […]

ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 4.4.1946 έως 18.4.19464 Απριλίου 1946: Διορισμός:ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΟΥΛΙΤΣΑΠροέδρου Συμβουλίου Επικρατείας ως Προέδρου Υπουργικού ΣυμβουλίουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Εθνικής Παιδείας, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Προνοίας και ΥγιεινήςΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δημόσιας Τάξεως, Γεωργίας και Εμπορικής ΝαυτιλίαςΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών προσωρινώς Εργασίας και ΕφοδιασμούΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών και ΑεροπορίαςΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΗΥπουργού Εθνικής ΟικονομίαςΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων, προσωρινώς […]

ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ(De  Facto)Από 22.11.1945 έως 4.4.194622 Νοεμβρίου 1945: Διορισμός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΠροέδρου Υπουργικού ΣυμβουλίουΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ  ΧαρτοφυλακίουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΒ΄Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού ΣυντονισμούΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Τύπου και ΠληροφοριώνΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς ΔικαιοσύνηςΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς ΑεροπορίαςΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων ΈργωνΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού  ΜεταφορώνΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Κοινωνικής ΠρονοίαςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΟΡΑΖΑΝΗΥπουργού Εθνικής ΟικονομίαςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού […]

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ(De  Facto)Από 1.11.1945 έως 22.11.19451 Νοεμβρίου 1945: Διορισμός:ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Ναυτικών και προσωρινώς ΕξωτερικώνΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΥπουργού ΣτρατιωτικώνΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Γεωργίας και Εθνικής ΟικονομίαςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΔικαιοσύνηςΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού ΕσωτερικώνΠΑΥΣΑΝΙΑ  ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού Δημοσίας ΤάξεωςΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων ΈργωνΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού  ΜεταφορώνΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΤΑΒΟΛΟΥΥπουργού  ΕργασίαςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Τύπου και Πληροφοριών και προσωρινώς ΑεροπορίαςΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής ΠαιδείαςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΛΙΑΥπουργού των Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων […]

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΝΑ. ΜΑΚAΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ(De Facto)Από 17.10.1945 έως 1.11.194517 Οκτωβρίου 1945: Ανάληψις υπό:Α. Μ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥΑντιβασιλεως της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου17 Οκτωβρίου 1945: Διορισμός:IΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΗΥπουργού ΕξωτερικώνΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού ΟικονομικώνΠΕΤΡΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΥπουργού ΕσωτερικώνΒΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΔικαιοσύνηςΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΕφοδιασμούΠΑΝΓΙΩΤΟΥ  ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΓεωργίαςΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής ΠρονοίαςΑΝΔΡΕΟΥ ΖΑΚΚΑΥπουργού ΕργασίαςΠΑΝΓΙΩΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΗΥπουργού Εθνικής ΟικονομίαςΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού ΠαιδείαςΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής ΝαυτιλίαςΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων ΈργωνΧΡΗΣΤΟΥ  ΛΟΥΗΥπουργού  των […]

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ(De  Facto)Από 11.8.1945 έως 17.10.194511 Αυγούστου 1945: Διορισμός:ΠΕΤΡΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Εξωτερικών, Εσωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών και  ΑεροπορίαςΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και  Υπουργού  ΕφοδιασμούΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού ΟικονομικώνΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής ΟικονομίαςΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΓεωργίαςΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΚΚΑΥπουργού ΕργασίαςΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής ΝαυτιλίαςΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού ΠαιδείαςΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας και προσωρινώς Υπουργού  ΔικαιοσύνηςΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού ΥγιεινήςΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων έργων και προσωρινώς […]

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥ

09-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ(De  Facto)Από 8.4.1945 έως 11.8.19458 Απριλίου 1945: Διορισμός:ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και ΑεροπορίαςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού ΟικονομικώνΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας προσωρινώς ΕργασίαςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Προνοίας και προσωρινώς  Δικαιοσύνης και ΕσωτερικώνΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσωρινώς Ταχειδρομείων, Τηλεγράφων και ΤηλεφώνωνΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΠΑΛΑΝΟΥΥπουργού Παιδείας και προσωρινώς ΕφοδιασμούΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και προσωρινώς ΜεταφορώνΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω […]

ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

08-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

KΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(De  Facto)Από 3.1.1945 έως 8.4.19453 Ιανουαρίου 1945: Διορισμός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών, Αεροπορίας και Εμπορικής ΝαυτιλίαςΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Τύπου και ΔιαφωτίσεωςΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΥΒΑΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Κοινωνικής Προνοίας και  ΥγιεινήςΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΡΑΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς ΠαιδείαςΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΙΔΕΡΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς  Εφοδιασμού και ΕργασίαςΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Εθνικής ΟικονομίαςΛΟΥΚΑ […]

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

08-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Κυβέρνησις Απελευθερώσεως – De  Facto)Από 18.10.1944 έως 3.1.194518 Οκτωβρίου 1944: Παραίτησις:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού ΔικαιοσύνηςΧΡΗΣΤΟΥ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΥπουργού ΠαιδείαςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΒΩΛΟΥΥπουργού ΟικονομικώνΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εθνικής ΟικονομίαςΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΚΟΥΤΣΗΥπουργού Δημοσίων  ΈργωνΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού ΜεταφορώνΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Εθνικής ΠρονοίαςΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΒΓΟΥΥπουργού ΓεωργίαςΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΥπουργού ΕργασίαςΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εμπορικής ΝαυτιλίαςΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ΝαυτικώνΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού ΑεροπορίαςΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανευ ΧαρτοφυλακίουΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Ανευ ΧαρτοφυλακίουΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού ΕξωτερικώνΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΥφυπουργού Τύπου και ΔιαφωτίσεωςΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών23 […]

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

08-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 24.5.1944 έως 18.10.194424 Μαϊου 1944: Διορισμός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού ΕξωτερικώνΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού ΣυμβουλίουΓ. ΣΑΚΑΛΗΥπουργού Ανευ ΧαρτοφυλακίουΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού ΕξωτερικώνΛ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΥφυπουργού παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως27 Μαϊου 1944: Διορισμός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού ΝαυτικώνΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Αεροπορίας8 Ιουνίου  1944: Διορισμός:Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και ΑνασυγκροτήσεωςΘ. ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού ΔικαιοσύνηςΧ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΥπουργού ΠαιδείαςΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Προνοίας και Κρατικής ΑντιλήψεωςΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού ΕπισιτισμούΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Ανευ ΧαρτοφυλακίουΓΕΩΡΓΙΟΥ […]

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

08-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 26.4.1944 έως 24.5.194426 Απριλίου 1944: Διορισμός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών4 Μαΐου  1944: Διορισμός:Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού Οικονομικών24 Μαΐου  1944: Παραίτησις:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου,   Υπουργού Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικο-νομικών, Στρατιωτικών  και ΑεροπορίαςΓ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού ΟικονομικώνΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:27 Απριλίου 1944: Ανάθεσις είς:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου) καθηκόντων  Υπουργού Δικαιοσύνης και Οικονομικών1 Μαΐου  1944: Ανάθεσις είς:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου) καθηκόντων  Υπουργού Στρατιωτικών  […]

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

08-11-2010 | Θεματικές : Κυβερνήσεις

Από 14.4.1944 έως 26.4.194414 Απριλίου 1944: Διορισμός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας και  ΔικαιοσύνηςΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού ΟικονομικώνΕ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΥπουργού Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως και  ΕργασίαςΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΥπουργού Εσωτερικών, Παιδείας και Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας26 Απριλίου 1944: Παραίτησις:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουρ-γού Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας,  Δικαιοσύνης, ΟικονομικώνΕ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΥπουργού Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως και ΕργασίαςΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΥπουργού Εσωτερικών, […]