Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΘΩΝΑΙΟΥ

Από 6.3.1933 έως 10.3.1933
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 6.3.1933 έως 10.3.1933

6  Μαρτίου  1933: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΟΘΩΝΑΙΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Στρατιωτικών
Ε.  ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΥπουργού  Εσωτερικών  και  Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΕΤΑΥπουργού  Γεωργίας και  Εθνικής  Οικονομίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού  Συγκοινωνίας  και  Δικαιοσύνης
Α.  ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού  Παιδείας  Θρησκευμάτων και  Εξωτερικών
ΠΕΡ.  ΔΗΜΟΥΛΗΥπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΥπουργού  Ναυτικών  και  Αεροπορίας

7 Μαρτίου  1933:  Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΥπουργού  Εξωτερικών
Λ. ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΟΡΙΖΗΥπουργού  Οικονομικών
Σ. ΚΟΡΩΝΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΝΑΥπουργού Κρατικής Υγιεινής και  Αντιλήψεως

9 Μαρτίου  1933:  Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΥπουργού  Ναυτικών  και  Αεροπορίας

9  Μαρτίου  1933:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΝΑ(Υπουργόν  Κρατικής  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως)  προσωρινώς  ως  Υπουργού  Ναυτικών
Α.  ΜΑΖΑΡΑΚΗ(Υπουργόν  Παιδείας και Θρησκευμάτων) προσωρινώς  ως  Υπουργού  Αεροπορίας

10  Μαρτίου  1933: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΟΘΩΝΑΙΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και Υπουργού  Στρατιωτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΥπουργού  Εξωτερικών
Λ.  ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
Ε.  ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΥπουργού  Εσωτερικών
Α.  ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων και  προσωρινώς  Αεροπορίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΟΡΥΖΗΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΜΑΝΕΤΑΥπουργού  Συγκοινωνίας
Σ.  ΚΟΡΩΝΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΝΑΥπουργού  Κρατικής  Υγιεινής και  Αντιλήψεως  και  προσωρινώς  Υπουργού  Ναυτικών