Κυβέρνησις ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Από 10.3.1933 έως 10.10.1935
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 10.3.1933 έως 10.10.1935

10  Μαρτίου  1933:  Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΞΙΜΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΟΒΕΡΔΟΥYπουργού  Οικονομικών
Γ.  ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΑΛΛΗYπουργού  Συγκοινωνίας  και  Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Ναυτικών
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  ΜΑΝΤΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
Β.  ΣΑΓΙΑΥφυπουργού  παρά τω  Πρωθυπουργώ
Μ.  ΕΥΛΑΜΠΙΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
Σ.  ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Κρατικής  Υγιεινής &  Αντιλήψεως

13  Μαρτίου  1933:  Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Συγκοινωνίας

13  Μαρτίου  1933:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Εσωτερικών και  Αεροπορίας
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού  Παιδείας και  Θρησκευμάτων
ΠΕΤΡΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
Α.  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ  ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

9  Αυγούστου  1933: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού  Εσωτερικών  διατηρούντος  το  Υπουργείο  Αεροπορίας

9  Αυγούστου  1933:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΟΥ(Υπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης)  προσωρινώς  ως  Υπουργού  Εσωτερικών

20  Νοεμβρίου  1933:  Παραίτησις:

Θ.  ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

20  Νοεμβρίου  1933:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργόν  Υγιεινής)  προσωρινώς   Υπουργού  Παιδείας  και Θρησκευμάτων

1  Δεκεμβρίου  1933:  Παραίτησις:

Μ.  ΕΥΛΑΜΠΙΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών

6  Δεκεμβρίου  1933:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥφυπουργού  Οικονομικών

3  Ιανουαρίου  1934: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Αεροπορίας

3  Ιανουαρίου  1934:  Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΗ   ΤΣΑΛΔΑΡΗ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου) Υπουργού Αεροπορίας

21  Μαρτίου  1934:  Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κρατικής Υγιεινής  και  Αντιλήψεως  και  προσωρινώς  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

21  Μαρτίου  1934:  Διορισμός:

Μ.  ΚΥΡΚΟΥΥπουργού  Κρατικής Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Παιδείας και  Θρησκευμάτων

21  Μαρτίου  1934:  Παραίτησις:

Α.  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ-ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

21  Μαρτίου  1934:  Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

25  Μαΐου  1934:  Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης

25  Μαίου  1934:  Διορισμός:

ΗΛΙΑ  ΑΠΟΣΚΙΤΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης

8  Ιουνίου  1934:  Παραίτησις:

ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας

8  Ιουνίου  1934:  Διορισμός:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας

11  Ιουλίου  1934:  Διορισμός:

Π.  ΣΧΙΝΑΥφυπουργού  Αεροπορίας

18  Ιουλίου  1934:  Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Στρατιωτικών

25  Σεπτεμβρίου  1934:  Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών

25  Σεπτεμβρίου  1934:  Διορισμός:

Γ.  ΧΛΩΡΟΥΥπουργού  Εσωτερικών

29  Νοεμβρίου  1934: Παραίτησις:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΟΒΕΡΔΟΥΥπουργού  Οικονομικών
Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

29  Νοεμβρίου 1934:  Διορισμός:

Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών

28  Δεκεμβρίου  1934: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας

28  Δεκεμβρίου  1934:  Διορισμός:

Π.  ΔΕΚΑΖΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

28  Δεκεμβρίου  1934:  Παραίτησις:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

28  Δεκεμβρίου  1934:  Διορισμός:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
18 Φεβρουαρίου  1935: Παραίτησις:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

18 Φεβρουαρίου  1935:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

2  Μαρτίου  1935:  Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου) Υπουργού  Αεροπορίας

2  Μαρτίου  1935:  Διορισμός:

Γ.  ΣΧΙΝΑΥπουργού  Αεροπορίας

2  Μαρτίου  1935:  Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΞΙΜΟΥΥπουργού  Εξωτερικών

2  Μαρτίου  1935: Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ(Προέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου)  Υπουργού  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΕΤΑΞΑΥπουργού  Ανευ  Χαρτοφυλακίου

2  Μαρτίου  1935:  Παραίτησις:

ΑΈΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΡΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Ναυτικών

2  Μαρτίου  1935:  Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΔΟΥΣΜΑΝΗΥπουργού  Ναυτικών

20  Μαρτίου  1935:  Παραίτησις:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ   ΡΑΛΛΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
Γ. Δ.  ΧΛΩΡΟΥΥπουργού  Εσωτερικων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
Π.  ΔΕΚΑΖΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού  ’νευ  Χαρτοφυλακίου
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  ΜΑΝΤΑΥπουργού  Γενικού.Διοικητού  Θράκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
Σ.  ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Κρατικής Υγιεινής &  Αντιλήψεως

20  Μαρτίου  1935:  Διορισμός:

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  ΜΑΝΤΑΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Μακεδονίας
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Εσωτερικων
Δ.  ΧΛΩΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
Ι.  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΥφυπουργού  Κρατικής  Υγιεινής &  Αντιλήψεως

27  Μαρτίου  1935:  Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου

5  Απριλίου  1935:  Παραίτησις:

Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών

5  Απριλίου  1935:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗ(Υπουργού  Στρατιωτικών)  Αντιπροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου

5  Απριλίου  1935:  Παραίτησις:

Β.  ΣΑΓΙΑΥφυπουργού  παρά τω  Πρωθυπουργώ ως και  εκ  της  ανατεθείσης  εις  αυτόν  άσκησης  της  Αγορανομικής  ιδιότητας  του  Υπουργού  Εσωτερικών

5  Απριλίου 1935:  Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ  και ανάθεσης της ασκήσεως της  Αγορανομικής  ιδιότητας του Υπουργού  Εσωτερικών

11  Μαΐου  1935:  Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου) Υπουργού  Οικονομικών

11  Μαΐου  1935:  Διορισμός:

Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών

1  Ιουνίου  1935:  Παραίτησις:

ΗΛΙΑ  ΑΠΟΣΚΙΤΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης

27  Ιουνίου  1935:  Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου

13  Ιουλίου 1935:  Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου)  Υπουργού  Εξωτερικών

13  Ιουλίου  1935:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥΥπουργού  Εξωτερικών

19  Ιουλίου  1935:  Παραίτησις:

Γ.  ΧΛΩΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας
Γ.  ΣΧΙΝΑΥπουργού  Αεροπορίας
Μ.  ΚΥΡΚΟΥΥπουργού  Κρατικής  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΜΙΛΤΑΔΟΥ  ΜΑΝΤΑΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Ηπείρου
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ  και εκ  της  ενασκήσεως  της  Αγορανομικής  Ιδιότητας του Υπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνίας

19 Ιουλίου  1935:Διορισμός:

ΑΡ.  ΡΩΜΑΝΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΜΑΡΚΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΥπουργού  Γεωργίας
Π.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού  Αεροπορίας
Β.  ΣΑΓΙΑΥπουργού  Υγιεινής  και  Αντιληψης  και προσωρινώς ως Υφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού  Μακεδονίας
Γ.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Θράκης
ΛΕΩΝ.  ΤΣΙΟΚΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
Γ.  ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Κρήτης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΟΡΟΖΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

22  Ιουλίου  1935:  Διορισμός:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού  παρά τω  Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΝΑΥφυπουργού  Συγκοινωνίας

10  Σεπτεμβρίου  1935:  Παραίτησις:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Εσωτερικών

10  Σεπτεμβρίου  1935:  Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου) και  Υπουργού  Εσωτερικών

16  Σεπτεμβρίου 1935:  Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ(Προέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου)    Υπουργού  Εσωτερικών

16  Σεπτεμβρίου 1935:  Διορισμός:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΡΑΛΛΗ(Υπουργού  Συγκοινωνίας) και  προσωρινώς Υπουργού  Εσωτερικών

25  Σεπτεμβρίου  1935:  Παραίτησις:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού  παρά  τω Πρωθυπουργώ

25  Σεπτεμβρίου  1935:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ

10  Οκτωβρίου  1935:  Παραίτησις:

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

10  Μαρτίου  1933:  Ανάθεσις  εις

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς  καθηκόντων  Υπουργού  Στρατιωτικών
Ι.  ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν  Συγκοινωνίας  και  Αεροπορίας) προσωρινώς  καθηκόντων  Υπουργού  Εσωτερικών
Π.  ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν  Παιδείας και Θρησκευμάτων)  προσωρινώς   καθηκόντων  Υπουργού  Γεωργίας

21  Απριλίου  1933:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς   της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εξωτερικών

3 Ιουνίου  1933:  Ανάθεσις  εις:

Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ(Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

30  Ιουνίου  1933:  Ανάθεσις  εις:

Π.   ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών

9  Αυγούστου  1933: Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

8  Σεπτεμβρίου  1933: Ανάθεσις  εις:

Ι.  ΘΕΟΤΟΚΗΝ(Υπουργόν  Γεωργίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

9  Νοεμβρίου  1933: Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών

18  Νοεμβρίου  1933:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

5 Φεβρουαρίου  1934: Ανάθεσις  εις:

Π. ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν  Συγκοινωνίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Δικαιοσύνης

12  Απριλίου  1934:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν  Συγκοινωνίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης

27  Απριλίου  1934:  Ανάθεσις εις:

Α.  ΧΑΤΖΥΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

3  Μαΐου 1934:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργόν  Αεροπορίας), της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
25  Μαΐου  1934: Ανάθεσις εις:
Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου), της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

13  Ιουλίου  1934:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εξωτερικών

30  Ιουλίου  1934:  Ανάθεσις  εις:

Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ(Υπουργόν  Εθνικής  Οικονομίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εξωτερικών

8  Σεπτεμβρίου  1934:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εξωτερικών

16  Σεπτεμβρίου  1934:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

26  Σεπτεμβρίου  1934:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών

27  Σεπτεμβρίου  1934:Ανάθεσις  εις:

Β.  ΣΑΓΙΑΝ(Υφυπουργόν  παρά  τω  Πρωθυπουργώ)  της  αγορανομικής  αρμοδιότητας  του  Υπουργού  Εσωτερικών

3 Νοεμβρίου  1934:Ανάθεσις  εις

Α.  ΧΑΤΖΥΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν  Ναυτικών)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας

17 Νοεμβρίου  1934: Ανάθεσις εις:

Π.  ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν  Συγκοινωνίας)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

29  Νοεμβρίου  1934:  Ανάθεσις εις:

Γ.  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ(Υπουργόν  Οικονομικών),  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής  Οικονομίας

13  Ιανουαρίου 1935:  Ανάθεσις  εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εξωτερικών

5  Απριλίου  1935:  Ανάθεσις εις:

Π.  ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  προσωρινώς της Διυθύνσεως του Υπουργείου  Οικονομικών

5  Απριλίου  1935:  Ανάθεσις εις:

Π.  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΝ(Υπουργόν  άνευ  Χαρτοφυλακίου)  προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Εξωτερικών

2  Σεπτεμβρίου 1935:  Ανάθεσις  εις:

Μ.  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ(Υπουργόν  Γεωργίας)  της Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Εξωτερικών

10  Σεπτεμβρίου  1935:  Ανάθεσις  εις:

Β.  ΣΑΓΙΑΝ(Υπουργόν  Κρατικής Υγιεινής  και  Αντιλήψεως) της  ασκήσεως της  Αγορανομικής  Ιδιότητας  του  Υπουργού  Εσωτερικών

10  Σεπτεμβρίου  1935:  Ανάθεσις  εις:

Β.  ΣΑΓΙΑΝ(Υπουργόν  Κρατικής Υγιεινής  και  Αντιλήψεως) της  ασκήσεως της  Αγορανομικής  Ιδιότητας  του  Υπουργού  Εσωτερικών

28  Σεπτεμβρίου  1935: Ανάθεσις  εις:

Π.  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΝ(Υπουργόν  Αεροπορίας)  προσωρινώς  της Διεύθυνσεως του Υπουργείου  Στρατιωτικών

Προκήρυξη Επαναστ. Επιτροπής (Στρατηγός Παπάγος, Ναύαρχος Οικονόμου, Στρατηγός Αεροπορίας Ρέππας) Φ.Ε.Κ. 452/10-10-35.