Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Από 10.10.1935 έως 30.11.1935
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗ

Από 10.10.1935 έως 30.11.1935

10  Οκτωβρίου  1935: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Ναυτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΑντιπροέδρου  Κυβέρνησης  και  Υπουργού  Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
Γ.  ΣΧΙΝΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού  Οικονομικών
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΡΒΕΡΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
Γ.Δ. ΧΛΩΡΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΥπουργού Κρατικής Υγιεινής και  Αντιλήψεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΓΟΥΥπουργού  Στρατιωτικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥΥπουργού  Αεροπορίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΝΤΑΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Μακεδονίας
Γ.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Θράκης
Γ. ΤΣΟΝΤΟΥ – ΒΑΡΔΑΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Κρήτης
ΑΓ. ΣΛΗΜΑΝΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Ηπείρου
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
Ν. ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΛΟΥΡΟΥΥφυπουργού  Κρατικής  Υγιεινής  και  Αντι-λήψεως

10  Οκτωβρίου  1935:  Ανάκλησις  Διορισμών:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

16  Οκτωβρίου  1935:  Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗ(Προέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου)  ως  Υπουργού  Ναυτικών

16  Οκτωβρίου  1935:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού  Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Ναυτικών
Π.  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΥπουργού  Γενικού Διοικητού Νήσων  Αρχι-πελάγους
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Αγορανομίας

30  Νοεμβρίου  1935: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΔΥΛΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΑντιπρόεδρου  Υπουργικού Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΧΙΝΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού  Οικονομικών
Θ.  ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΔΑΡΒΕΡΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού  Συγκοινωνίας
Γ. Δ. ΧΛΩΡΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΥπουργού  Κρατικής  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΓΟΥΥπουργού  Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Ναυτικών
Π.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού  Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού  Εργασίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΝΤΑΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Μακεδονίας
Γ.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Θράκης
Γ. ΤΣΟΝΤΟΥ – ΒΑΡΔΑΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Κρήτης
ΑΓ.  ΣΛΗΜΑΝΥπουργού  Γενικού Διοικητού   Ηπείρου
Π.  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΥπουργού  Γενικού Διοικητού Νήσων   Αρχιπελάγους
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΥφυπουργού  παρά τω  Πρωθυπουργώ
Ν. ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΥΡΟΥΥφυπουργού  Κρατικής  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Αγορανομίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

5  Νοεμβρίου  1935: Αναθέσις  εις:

Π.  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΝ(Υπουργόν  Αεροπορίας)  προσωρινώς  της Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Στρατιωτικών

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα  της 10 Οκτωβρίου 1935

Δεν απεδέχθησαν τον  Διορισμό τους.