Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗ

Από 30.11.1935 έως 13.4.1936
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 30.11.1935 έως 13.4.1936

30  Νοεμβρίου  1935: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΕΜΕΡΤΖΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου,  Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Υπουργού  Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΑΛΑΝΟΥΥπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού  Οικονομικών
Ν.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας  και  προσωρινώς  Υπουργού  Συγκοινωνίας  και Εργασίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού  Γεωργίας
Π.  ΔΕΚΑΖΟΥΥπουργού  Κρατικής  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
Π.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού  Ναυτικών  και  προσωρινώς  ως  Υπουργού  Εσωτερικών
Σ.  ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Αεροπορίας
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΑΡ.  ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
Κ.  ΠΛΑΤΗΥφυπουργού  Στρατιωτικών

7  Δεκεμβρίου  1935:  Διορισμός:

ΑΓΓΕΛΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΡ.  ΚΟΥΖΗΥπουργού  Κρατικής  Υγιεινής  και  Αντιλήψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΑΛΛΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Μακεδονίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης

19  Δεκεμβρίου  1935:  Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου)  Υπουργού  Στρατιωτικών

19  Δεκεμβρίου  1935: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) Υπουργού  Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΎΥπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου

28 Δεκεμβρίου 1935: Διορισμός:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης

13 Ιανουαρίου 1936: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

13 Ιανουαρίου 1936: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ(Υπουργού Δικαιοσύνης) και προσωρινώς Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
5 Μαρτίου 1936: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΑΤΗΥφυπουργού Στρατιωτικών

5 Μαρτίου 1936: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού Στρατιωτικών

14 Μαρτίου 1936: Παραίτησις:

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
Π. ΔΕΚΑΖΟΥΥπουργού Κρατικής Υγιεινής και  Αντιλήψεως
Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Ναυτικών και προσωρινώς Εσωτερικών
Σ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης
ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΡ. ΚΟΥΖΗΥφυπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως

14 Μαρτίου 1936: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΒΑΡΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
Π. ΔΕΚΑΖΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
Σ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνίας
ΑΡ. ΚΟΥΖΗΥφυπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως

21 Μαρτίου 1936: Διορισμός:

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΥπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως

23 Μαρτίου 1936: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ  ΡΕΔΙΑΔΟΥΥφυπουργού Ναυτικών
28 Μαρτίου 1936: Διορισμός:
Κ. ΒΡΥΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
3 Απριλίου 1936: Διορισμός:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

13 Απριλίου 1936 απεβίωσε ο Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου Κων/νοςΔεμερτζής

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

31 Ιανουαρίου 1936: Ανάθεσις εις:

Σ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Αεροπορίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου Εξωτερικών

14 Μαρτίου 1936: Ανάθεσις εις:

Ι. ΜΕΤΑΞΑΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών) της Αντιπροεδρίας Υπουργικου Συμβουλίου, και διοριζομένου προσωρινώς και  ως Υπουργού Αεροπορίας
23 Μαρτίου 1936: Ανάθεσις εις:
Ι. ΜΕΤΑΞΑΝ(Αντιπρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργόν Στρατιωτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως  του Υπουργείου Ναυτικών.