Κυβέρνησις ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

Από 13.4.1936 έως 29.1.1941
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ[1]

Από 13.4.1936 έως 29.1.1941

13 Απριλίου  1936: Διορισμός:

IΩΑΝΝΟΥ METΑΞΑΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου,  Υπουργού  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Αεροπορίας

11 Μαΐου  1936:  Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΥΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης

11 Μαΐου 1936: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ(Υπουργού Εσωτερικών) προσωρινώς ως Υπουργού Δικαιοσύνης

18 Μαΐου 1936: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς  Υπουργού Δικαιοσύνης

18 Μαϊου 1936: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών
Π.  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

2 Ιουνίου 1936: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΛΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Μακεδονίας
2 Ιουνίου 1936: Διορισμός:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Μακεδονίας
ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Στρατιωτικών

3 Ιουνίου 1936: Παραίτησις:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
3 Ιουνίου 1936: Διορισμός:
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Γεωργίας
2 Ιουλίου 1936: Παραίτησις:
Σ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης

2 Ιουλίου 1936:Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Εξωτερικών και Αεροπορίας), ως Υπουργού Ναυτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΒΔΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης

4 Αυγούστου 1936: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΥφυπουργού Οικονομικών

4 Αυγούστου 1936: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Εξωτερικών και Αεροπορίας, Υπουργού Ναυτικών), προσωρινώς Υπουργού Οικονο-μικών.
5 Αυγούστου 1936: Παραίτησις:
Π. ΔΕΚΑΖΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΥπουργού Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΟΥΖΗΥφυπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
5 Αυγούστου 1936: Διορισμός:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΖΗΥπουργού Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΡΕΔΙΑΔΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΡ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥΥφυπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
ΙΠΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΣΣΑΡΗΥφυπουργού Αεροπορίας
6 Αυγούστου 1936: Παραίτησις:
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΒΑΡΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
6 Αυγούστου 1936: Διορισμός:
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΧΕΛΑΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΕΥΡ. ΜΑΓΙΑΚΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
14 Αυγούστου 1936: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΥπουργού Σιδηροδρόμων
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΥφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών
31 Αυγούστου 1936: Παραίτησις:
ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
31 Αυγούστου 1936: Διορισμός:
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑΥπουργού  Προϊσταμένου Διοικήσεως Πρωτευούσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΜΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
ΘΕΟΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥφυπουργού Τύπου και Τουρισμού
ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΜονίμου  Υφυπουργού Εξωτερικών
26 Δεκεμβρίου 1936: Παραίτησις:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών
Α. ΠΑΠΑΧΕΛΑΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
26 Δεκεμβρίου 1936: Διορισμός:
Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
22 Ιανουαρίου 1937: Παραίτησις:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού επί των Οικονομικών
22 Iανουαρίου 1937: Διορισμός:
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΡΕΔΙΑΔΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
2 Φεβρουαρίου 1937: Παραίτησις:
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΣΑΡΗΥφυπουργού  Αεροπορίας
13 Φεβρουαρίου 1937: Διορισμός:
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥΥφυπουργού Αεροπορίας
21 Μαρτίου 1937: Παράίτησις:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Μακεδονίας
Γ. ΚΥΡΙΜΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
21 Φεβρουαρίου 1937: Διορισμός:
Γ. ΚΥΡΙΜΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Μακεδονίας
15 Μαϊου 1937: Παραίτησις:
ΕΥΡ. ΜΑΓΙΑΚΟΥΥφυπουργού Αγορανομίας και προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών
15 Μαϊου 1937:Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΥΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΠΕΡ. ΚΡΗΤΙΚΟΥΥφυπουργού Αγορανομίας
24 Ιουλίου 1937: Παραίτησις:
Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
24 Ιουλίου 1937: Διορισμός:
Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
15 Δεκεμβρίου 1937: Διορισμός:
Β. ΓΚΟΡΤΖΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
10 Φεβρουαρίου 1938: Διορισμός:
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥπουργού Οικονομικών
17 Ιουλίου 1938: Παραίτησις:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
17 Ιουλίου 1938: Διορισμός:
ΑΓΗ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
5 Αυγούστου 1938: Παραίτησις:
Β. ΓΚΟΡΤΖΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
25 Νοεμβρίου 1938: Παραίτησις:
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Παιδείας
25 Νοεμβρίου 1938: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών  Εξωτερικών  Αεροπορίας, Ναυτικών ως Υπουργού Παιδείας.
12 Δεκεμβρίου 1938: Παραίτησις:
Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΥπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνίας
Π. ΚΡΗΤΙΚΟΥΥφυπουργού Αγορανομίας
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ  ΡΕΔΙΑΔΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
12 Δεκεμβρίου 1938: Διορισμός:
Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Αγορανομίας
Α. ΤΖΙΦΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
15  Δεκεμβρίου 1938: Παραίτησις:
Γ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥΥφυπουργού Υγιεινής και Προνοίας
11 Φεβρουαρίου 1939: Διορισμός:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΠΕΝΤΖΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3 Μαϊου 1939: Παραίτησις:
ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΒΔΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
13 Ιουλίου 1939: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΖΗΥπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
13 Ιουλίου 1939: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΥΡΕΝΤΗ(Υπουργού Εσωτερικών), προσωρινώς ως Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
4 Σεπτεμβρίου 1939: Διορισμός:
ΗΛΙΑ  ΚΡΙΜΠΑΥπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως
Χ. ΑΛΥΒΙΖΑΤΟΥΥφυπουργού Συνεταιρισμών
16 Σεπτεμβρίου 1939: Διορισμός:
Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
30 Οκτωβρίου 1939: Διορισμός:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗΥφυπουργού Διοικητού Θράκης
29 Ιανουαρίου 1941: Παραίτησις[2]
ΑΓΗ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΥΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΗΛΙΑ ΚΡΙΜΠΑΥπουργού  Εθνικής Προνοίας
Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
Κ. ΚΟΤΖΙΑΥπουργού Διοικητού Πρωτευούσης
ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού Γεωργίας
Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού παρα τω Πρωθυπουργώ
Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΥφυπουργού Παιδείας
ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Στρατιωτικών
Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥφυπουργού Ναυτικών
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥΥφυπουργού Αεροπορίας
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥΥφυπουργού Εργασίας
Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥΥφυπουργού Συνεταιρισμών
ΘΕΟΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥφυπουργού Τύπου και Τουρισμού
Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Αγορανομίας
Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΥφυπουργού Δημοσίας   Ασφαλείας
Α. ΤΖΙΦΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

13 Απριλίου 1936: Ανάθεσις εις:

I. METΑΞΑΝ(Προέδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου,  Υπουργόν  Στρατιωτικών  και  προσωρινώς Αεροπορίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

2  Ιουλίου 1936: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΝ((Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων
3 Σεπτεμβρίου 1936: Ανάθεσις εις:
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
26 Δεκεμβρίου 1936:Ανάθεσις εις:
ΕΥΡ. ΜΑΓΙΑΚΟΝ(Υφυπουργόν Αγορανομίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών
2 Φεβρουαρίου 1937: Ανάθεσις εις:
ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΑΠΑΔΗΜΑΝ(Υφυπουργόν Στρατιωτικών) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Αεροπορίας
13 Φεβρουαρίου 1937: Ανάθεσις εις:
Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΝ(Υφυπουργόν Δημοσίας Ασφαλείας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υφυπουργείου  Αγορανομίας
30  Ιουνίου 1937: Ανάθεσις εις:
ΑΝΔΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΝ(Υφυπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Σιδηροδρόμων
24/26 Ιουλίου 1937: Ανάθεσις εις:
ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ(Υπουργόν Συγκοινωνίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
26/27 Ιουλίου 1937: Ανάθεσις εις:
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΝ ΡΕΔΙΑΔΗΝ(Υφυπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υφυπουργείου Οικονομικών
5 Αυγούσστου 1937: Ανάθεσις εις:
Κ. ΜΠΟΥΡΜΟΥΛΗΝ(Υφυπουργόν παρα τω Πρωθυπουργώ) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού
15/17 Οκτωβρίου 1937: Ανάθεσις εις:
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
9 Φεβρουαρίου 1938: Ανάθεσις εις:
ΑΝΔΡΕΑΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΝ(Υφυπουργόν Οικονομικών), καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών
22 Φεβρουαρίου 1938: Ανάθεσις εις:
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης), προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
8 Μαρτίου 1938: Ανάθεσις εις:
Κ. ΜΠΟΥΡΜΟΥΛΗΝ(Υφυπουργόν παρα τω Πρωθυπουργώ) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού
16 Απριλίου 1938: Ανάθεσις εις:
Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας), της Διεύθυνσεως του Υπουργείου Οικονομικών
15/17 Νοεμβρίου 1938:  Ανάθεσις εις:
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν Γεωργίας), προσωρινώς     καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
16/17 Νοεμβρίου 1938: Ανάθεσις εις:
Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(Υφυπουργόν Ναυτικών), προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Στρατιωτικών
15 Φεβρουαρίου 1939: Ανάθεσις εις:
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν  Γεωργίας) προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
18 Απριλίου 1939: Ανάθεσις εις:
Κ. ΚΟΤΖΙΑΝ(Υπουργόν Διοικητήν Πρωτευούσης) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Δικαιοσύνης
3 Μαϊου 1939: Ανάθεσις εις:
ΕΥ. ΚΑΛΑΤΖΗΝΚαθηκόντων Υπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
5 Ιουνίου 1939: Ανάθεσις εις:
Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΝ(Υφυπουργόν Δημοσίας Ασφαλείας) της Διευθύνσεως του Υφυπουργείου  Εμπορικής Ναυτιλίας
31 Δεκεμβρίου 1939: Ανάθεσις εις
Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΝ(Υφυπουργόν Ασφαλείας)  καθηκόντων Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
5 Ιανουαρίου 1940: Ανάθεσις εις:
Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) καθηκόντων  του Υπουργείου Οικονομικών
31 Ιανουαρίου 1940: Ανάθεσις εις:
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
12 Φεβρουαρίου 1940: Ανάθεσις εις:
Κ. ΜΠΟΥΡΜΟΥΛΗΝ(Υφυπουργόν παρα τω Πρωθυπουργώ) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού  Τύπου και Τουρισμού

[1]Aπό 4 Αυγούστου 1936 Δικτατορική.

[2]29-1-1941 θάνατος Ιωάννου Μεταξά (Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου).