Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΖΗ

Από 29.1.1941 έως 20.4.1941
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

KYΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΖΗ

(De Facto)

Από 29.1.1941 έως 20.4.1941

29 Ιανουαρίου 1941: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΖΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών, Παιδείας, Στρατιωτικών,    Ναυτικών,   Αεροπορίας.
ΑΓΗ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΥΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΗΛΙΑ ΚΡΙΜΠΑΥπουργού  Εθνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού  Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑΥπουργού Διοικητού Πρωτευούσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΡΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΕΝΤΖΑΥφυπουργού  Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού  Στρατιωτικών
ΙΠΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥφυπουργού  Ναυτικών
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥΥφυπουργού  Αεροπορίας
Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥΥφυπουργού  Εργασίας
Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥΥφυπουργού  Συνεταιρισμών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥφυπουργού  Τύπου και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Αγορανομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΥφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας
Α. ΤΖΙΦΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
17 Απριλίου 1941: Παραίτησις:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΜΗΥπουργού  Γενικού Διοικητού Μακεδονίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗΥφυπουρού Γενικού Διοικητού Θράκης

20 Απριλίου 1941: Παραίτησις:

ΑΓΗ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΥΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΗΛΙΑ ΚΡΙΜΠΑΥπουργού  Εθνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού  Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑΥπουργού Διοικητού Πρωτευούσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΡΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΕΝΤΖΑΥφυπουργού  Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού  Στρατιωτικών
ΙΠΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥφυπουργού Ναυτικών
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥΥφυπουργού Αεροπορίας
Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥΥφυπουργού  Εργασίας
Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥΥφυπουργού Συνεταιρισμών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥφυπουργού Τύπου και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Αγορανομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΥφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας
Α. ΤΖΙΦΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

11 Μαρτίου 1941: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΤΖΙΑΝ(Υπουργόν Διοικητήν Πρωτευούσης) καθηκόντων Γενικού  Διοικητού Θράκης

Την 19-4-1941 θάνατος του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κοριζή.