Κυβέρνησις ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Από 20.4.1941 έως 2.6.1941
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

KYBEΡΝΗΣΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

(De Facto)

Από 20.4.1941 έως 2.6.1941

20 Απριλίου 1941: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ναυτικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας
Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥπουργού Εθνικής Προνοίας και Υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΤΖΑΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΕΚΕΡΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥΥπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Εργασίας και Συνεταιρισμών
Π.  ΠΑΝΑΓΑΚΟΥΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Υφυπουργού  Αγορανομίας
Π.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού Αεροπορίας
ΣΤ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

20 Απριλίου 1941: Παραίτησις:

Ν. ΜΑΥΡΟΥΔΗΜονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών

21  Απριλίου 1941: Διορισμός:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης

21 Απριλίου 1941: Παραίτησις:

Π.   ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

24 Απριλίου 1941: Παραίτησις:

Π. ΠΑΝΑΓΑΚΟΥΥπουργού Στρατιωτικών και Υφυπουργού Αγορανομίας

25  Απριλίου 1941: Διορισμός:

Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΓενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου

26  Απριλίου 1941: Διορισμός:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών, Οικονομικών, και Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς ως Υπουργού  Στρατιωτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ(Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας) και προσωρινώς ως Υφυπουργού Αγορανομίας

14 Μαϊου 1941: Παραίτησις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου), Υπουργού Στρατιωτικών

14 Μαϊου 1941: Διορισμός:

ΕΜΜ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Υπουργού Στατιωτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

26 Μαϊου 1941: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ(Αντιπροέδρον Κυβερνήσεως και Υπουργόν Ναυτικών) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΣΤΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών, Υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας και Αγορανομίας

12 Μαΐου 1941: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης), προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Προνοίας, και Υπουργού Συγκοινωνίας, Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων και Εθνικής Παιδείας και Υφυπουργού Τύπου