Κυβέρνησις ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Από 2.6.1941 έως 14.4.1944
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Κατά τη διάρκεια της Εχθρικής Κατοχής

της Ελλάδος από 2 – 6- 1941 έως 18-10-1944)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Από 2.6.1941 έως 14.4.1944

(επί του θωρηκτού «Αβέρωφ» εν λιμένι Αλεξανδρείας 2-6-41 – 29-6-41, έκδοσις Εφημερίδος  Κυβερνήσεως)

2 Ιουνίου 1941: Παραίτησις:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας Ασφαλείας
Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥπουργού Εθνικής Προνοίας και Αντιλήψεως και Υφυπουργού Τύπου και Του-ρισμού
Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
Ε. ΣΕΚΕΡΗΥπουργού Παιδείας
Γ. ΚΟΡΤΖΑΥπουργού Συγκοινωνίας
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου

Ονομασία εκτάκτων απεσταλμένων και πληρεξουσίων Υπουργών των:

Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ

Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ

Ε. ΣΕΚΕΡΗ

Γ. ΚΟΡΤΖΑ

Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εν JOHANNESBOYRG (Νοτίου Αφρικής) 20-7-1941 έως 5-9-1941

(Εκδοσις Εφημερίδος Κυβερνήσεως  12/15 Αυγούστου 1941)

12/15 Αυγούστου 1941: Παραίτησις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) από Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας

15 Αυγούστου 1941: Διορισμός:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ(Διοικητού Τραπέζης  Ελλάδος), ως Υπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

Εν Λονδίνο από 24-9-1941 έως 31-12-1941 και από 1-1-42 έως 15-4-43

(Έκδοσις Εφημερίδος Κυβερνήσεως)

24 Σεπτεμβρίου 1941: Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Τύπου
Χ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΜονίμου  Υφυπουργού Εξωτερικών

4 Φεβρουαρίου 1942: Διορισμός:

Ε. ΣΕΚΕΡΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-μάτων

19/26 Φεβρουαρίου 1942: Διορισμός:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ(Υπουργού Οικονομικών)   ως Αναπληρωτού Υπουργού Δικαιοσύνης

9/10 Μαρτίου 1942: Διορισμός:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΑναπληρωτού του Υπουργού  Εργασίας και

Αναπληρωτού Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

2 Μαϊου 1942: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Ναυτικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης ως προσωρινού Υπουργού Στρατιωτικών
Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Αεροπορίας

2 Μαϊου 1942: Διορισμός:

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) ως Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας με τον τίτλον του Υπουργού Εθνικής Αμύνης
Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥφυπουργού Αεροπορίας και προσωρινώς Υφυπουργού Στρατιωτικών
Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΥφυπουργού Ναυτικών

17/20 Μαϊου 1942: Παραίτησις:

Χ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΜονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών

17/20 Μαϊου 1942:Διορισμός:

Α. ΑΓΝΙΔΟΥΜονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών

24/28 Μαϊου 1942: Παραίτησις:

Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΠροσωρινού Υφυπουργού Στρατιωτικών

28 Μαϊου/ 1 Ιουνίου 1942: Παραίτησις:

Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου), Υπουργού  Εθνικής Αμύνης

28 Μαϊου/ 1 Ιουνίου 1942: Διορισμός:

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ(Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) ως Υπουργού  Εθνικής Αμύνης

7/21 Νοεμβρίου 1942: Διορισμός:

Α. ΑΓΝΙΔΟΥΕκτάκτου Απεσταλμένου και Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄τάξεως εν  Λονδίνω ως Μονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών

19/21 Νοεμβρίου 1942: Διορισμός:

Ε. ΤΣΕΛΛΟΥΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως

30/31 Δεκεμβρίου 1942: Διορισμός:

Ε. ΤΣΕΛΛΟΥ(Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως) ως Αναπληρωτού Υφυπουργού Στρατιωτικών

9 Μαρτίου 1943: Παραίτησις:

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού  Εθνικής Αμύνης
Ε. ΤΣΕΛΛΟΥΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως

9 Μαρτίου 1943: Διορισμός:

Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς  ως Υπουργού  Εθνικής Αμύνης

11/12 Μαρτίου 1943: Παραίτησις:

Α. ΑΓΝΙΔΟΥΜονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών

23/25 Μαρτίου 1943: Παραίτησις:

Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς   Υπουργού  Εθνικής Αμύνης
Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΥφυπουργού Ναυτικών
Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥφυπουργού Αεροπορίας
Ε..Γ..ΣΕΚΕΡΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

24/25 Μαρτίου 1943: Διορισμός:

Γ. ΡΟΥΣΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ναυτικών
ΒΥΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΕΜΜ. ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως

Εν Καϊρω από 5-5-1943 έως 14-10-1943

(Έκδοσις Εφημερίδος Κυβερνήσεως)

7 Μαϊου 1943: Παραίτησις

ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΠροσωρινού Υπουργού Αεροπορίας
Γ. ΡΟΥΣΟΥ(Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως) ως Υπουργού Ναυτικών

7 Μαϊου 1943: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Ναυτικών και Αεροπορίας

12/20 Μαϊου 1943: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΑναπληρωτού Υπουργού   Οικονομικών

20 Μαϊου 1943: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Αεροπορίας

20 Μαϊου 1943: Διορισμός:

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗΥπουργού  Αεροπορίας

25 Μαϊου 1943: Παραίτησις:

Α. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

4 Ιουνίου 1943: Διορισμός

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ(Υπουργού  Αεροπορίας), ως Αναπληρωτού Υπουργού Στρατιωτικών

17/19 Ιουνίου 1943: Παραίτησις:

Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΥπουργού Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας

17/19 Ιουνίου 1943: Διορισμός:

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ(Προέδρου Υπουργικου Συμβουλίου),     Υπουργού Οικονομικών
Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού   Οικονομικών
Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΕκτάκτου απεσταλμένου και Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄τάξεως

19 Ιανουαρίου 1944:Παραίτησις:[1]

Γ. ΡΟΥΣΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως

14 Απριλίου: 1944:Παραίτησις:

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΠροέδρου Υπουργικου Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσω-τερικών, Παιδείας, Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας..
ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης και Εργασίας
ΒΥΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥπουργού  Στρατιωτικών
Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Ναυτικών
Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗΥπουργού  Αεροπορίας
ΕΜΜ. ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού  Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως
Σ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

2 Ιουνίου 1941: Ανάθεσις εις:

Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Στρατιωτικών

4 Φεβρουαρίου 1942 Απαλλαγή του:

Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Συνεταιρισμών και Υπουργού Γεωργίας

4 Φεβρουαρίου 1942 Ανάθεσις εις:

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικου Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Γεωργίας, Εργασίας,  Συνεταιρισμών και Εσωτερικών

25 Απριλίου / 1 Μαΐου  1942 Ανάκλησις από:

Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΝΤίτλου εκτάκτου Απεσταλμένου και Πληρεξουσίου Υπουργού

31 Οκτωβρίου 1942: Ανάθεσις εις:

Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Εργασίας.

30/31 Οκτωβρίου 1942: Ανάθεσις εις:

Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΝ(Υφυπουργόν Αεροπορίας) Προσωρινώς καθηκόντων  Υφυπουργού  Στρατιωτικών

9 Μαρτίου 1943: Ανάθεσις εις:

Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΝ(Υφυπουργόν Αεροπορίας) προσωρινώς καθηκόντων  Υφυπουργού  Στρατιωτικών

24/25 Μαρτίου 1943:Ανάθεσις εις:

ΒΥΡ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Αεροπορίας

7/9 Απριλίου 1943: Ανάθεσις εις:

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικου Συμβουλίου) καθηκόντων  Υπουργού Στρατιωτικών και Αεροπορίας.

25 Μαϊου 1943: ‘Ασκησις υπό:

Γ. ΡΟΥΣΟΥ(Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως), προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

25/27 Ιουνίου 1943: Ανάθεσις  εις:

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικου Συμβουλίου), προσωρινώς  καθηκόντων    Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας

2/28 Ιουλίου 1943: Αναπλήρωσις υπό:

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ(Υπουργού  Αεροπορίας), του  Υπουργού Στρατιωτικών
ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ(Υπουργού Δικαιοσύνης), του Υπουργού Προνοίας και Αντιλήψεως

4 Σεπτεμβρίου 1943: Αναπλήρωσις υπό:

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ(Υπουργού Δικαιοσύνης), του Υπουργού Στρατιωτικών

20 Οκτωβρίου 1943: Αναπλήρωσις υπό:

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ(Υπουργού Δικαιοσύνης), του Υπουργού Προνοίας

[1]Στις  10  Μαρτίου  1944  το Ε.Α.Μ. ίδρυσε την «Πολιτική  Επιτροπή  Εθνικής  Απελευθέρωσης»  (Π.Ε.Ε.Α.), ένα  είδος  Κυβέρνησης  της  Ελεύθερης Ελλάδας. Με Πρόεδρο έως της 18  Απριλίου  1944 τον  Ευριπίδη  Μπακιρτζή και μέλη (Γραμματείς) τους:

Ηλία  Τσιριμώκο  Γραμματέα  Δικαιοσύνης, Γεώργιο  Σάντο Γραμματέα  Εσωτερικών, Εμμανουήλ Μάντακα Γραμματέα Στρατιωτικών,  Νικόλαο  Ασκούτση  Γραμματέα Συγκοινωνίας,  Κων/νο  Γαβριηλίδη  Γραμματέα  Γεωργίας,  Σταμάτη  Χατζημπέη  Γραμματέα  Εθνικής  Οικονομίας,  ’γγελο  Αγγελόπουλο  Γραμματέα  Οικονομικών,  Πέτρο  Κόκκαλη  Γραμματέα  Υγιεινής.

Από 18-4-1944 Πρόεδρος αναλαμβανει ο Αλέξανδρος  Σβώλος,  Καθηγητής  Πανεπιστημίου και ο Ευριπίδης  Μπακιρτζής παραμένει Αντιπρόεδρος και  Γραμματέας  Επισιτισμού

Στις  2  Σεπτεμβρίου 1944 η Π.Ε.Ε.Α διαλύεται και συμμετέχει στη  Κυβέρνηση (Εθνικής  Ενότητας) Γεωργίου  Παπανδρέου.