Κυβέρνησις ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗ

Από 7.4.1943 έως 12.10.1944
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

(Κατά την διάρκειαν της Εχθρικής Κατοχής της Χώρας)

Από 30.4.1941 έως 10.10.1944

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

Από 30.4.1941 έως 2.12.1942

30 Απριλίου 1941: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥΠροέδρου Υπουργικου Συμβουλίου
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Αγορανομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΥπουργού Εσωτερικών
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Οικονομικών
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΤΟΥΣΗΥπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων και προσωρινώς Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΑΚΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης (Στατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας)
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Προνοίας και προσωρινώς Παιδείας
Χ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥΥπουργού Εργασίας και προσωρινώς Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΥΥφυπουργού Δημοσίας  Ασφαλείας

1 Μαϊου 1941: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Μακεδονίας

5 Μαϊου 1941: Διορισμός:

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού  Συμβουλίου, Υπουργού Εθνικής Προνοίας και προσωρινώς Παιδείας

6 Μαϊου 1941: Διορισμός:

Δ. ΠΟΛΥΖΟΥΥπουργού Αγορανομίας

8 Μαϊου 1941: Διορισμός:

Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

26 Μαϊου 1941: Διορισμός:

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΥπουργού Οικονομικών

25 Ιουνίου 1941: Παραίτησις:

Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας

25 Ιουνίου 1941:Διορισμός:

Α. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Εργασίας

29 Ιουνίου 1941: Παραίτησις:

Δ. ΠΟΛΥΖΟΥΥπουργού  Επισιτισμού

21 Οκτωμβρίου 1941: Διορισμός:

Α. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΥφυπουργού παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας

22 Νοεμβρίου 1941: Παραίτησις:

Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δημοσίας Ασφαλείας

22 Νοεμβρίου 1941: Ενάσκησις παρά:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικου Συμβουλίου)  καθηκόντων  Υπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας  Ασφαλείας

12/16 Δεκεμβρίου 1941: Παραίτησις:

Ν. ΡΑΓΚΑΒΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού Μακεδονίας

13/17 Δεκεμβρίου 1941: Ενάσκησις παρά:

Λ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ(Υφυπουργού παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

23/24 Μαρτίου 1942: Παραίτησις:

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Επισιτισμού

2 Απριλίου 1942: Παραίτησις:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης

2 Απριλίου 1942: Ενασκησις υπό:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου)  προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού  Δικαιοσύνης

16 Απριλίου 1942: Διορισμός:

ΛΕΩΝΙΔΑ  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΥφυπουργού παρά  τω Προέδρω της Κυβερνήσεως

17 Σεπτεμβρίου 1942: Ενάσκησις παρα:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου)  προσωρινώς ενασκήσεως των καθηκόντων  τουν Υπουργού  Οικονομικών Σ. Γκοτζαμάνη

2 Δεκεμβρίου 1942: Παραίτησις:

Στρατηγού Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

29 Ιουνίου 1941:Ανάθεσις εις:

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικου Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Επισιτισμού

22 Σεπτεμβρίου 19411: Ανάθεσις είς:

Α. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) και προσωρινώς Εργασίας, προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

27 Νοεμβρίου 1941: Ανάθεσις εις:

Σ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΝΥπουργόν  Οικονομικών προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής  Προνοίας  και  Παιδείας

18 Ιανουαρίου 1942: Αναπλήρωσις υπό:

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ(Προέδρου  Υπουργικου Συμβουλίου) από του Κ. Λογοθετόπουλου Υπουργού Εθνικής Προνοίας και προσωρινώς Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων

4 Ιουνίου 1942: Αναθεσις εις:

Γ. ΜΠΑΚΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργου Εσωτερικών

5 Ιουνίου 1942: Αναθεσις εις:

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

4 Ιουλίου 1942: Αναθεσις εις:

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως) προσωρινώς της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.
Γ. ΜΠΑΚΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργου Εσωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΝ(Υφυπουργόν παρά  τω Πρωθυπουργώ) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης

9 Αυγούστου 1942: Ανάθεσις εις:

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.
Γ. ΜΠΑΚΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργου Εσωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΝ(Υφυπουργόν παρά  τω Πρωθυπουργώ) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης

17 Νοεμβρίου 1942: Ανάθεσις εις:

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Από 2.12.1942 έως 7.4.1943

2 Δεκεμβρίου 1942: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου
Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Επισιτισμού
Ν. ΜΑΡΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
Ν.ΚΑΛΥΒΑΥφυπουργού Εργασίας

26 Ιανουαρίου 1943: Παραίτησις:

Ε. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού Κρήτης

26  Ιανουαρίου 1943:Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

1 Απριλίου  1943: Παραίτησις:

ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΥφυπουργού παρά  τω Προέδρω της Κυβερνήσεως

7 Απριλίου 1943: Παραίτησις:

ΚΩΝ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εθνικής Προνοίας και  προσωρινώς  Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΡΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΜΟΥΤΟΥΣΗΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΝΥπουργού  Οικονομικών προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Επισιτισμού
Ν. ΚΑΛΥΒΑΥφυπουργού Εργασίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

2 Δεκεμβρίου 1942: Ανάθεσις εις:

Σ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΡΑΛΛΗ

Από 7.4.1943 έως 12.10.1944

7 Απριλίου 1943:Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και προσωρινώς Υπουργού Γεωργίας, Επισιτισμού και Εθνικής Αμύνης
Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΥπουργού  Δικαιοσύνης και προσωρινώς Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Υφυπουργού Εργασίας
Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας και Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΒΑΡΗΥπουργού Θρησκευμάτων και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Προνοίας
ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥΥπουργού Οικονομικών

12 Απριλίου 1943: Διορισμός:

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ Π. ΓΕΡΟΝΤΑΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Εμπορικής  Ναυτιλίας

15 Απριλίου 1943: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου  ώς Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης

17 Απριλίου 1943: Διορισμός:

ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς ως Υπουργού Επισιτισμού
Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΥπουργού Εργασίας

22 Απριλίου 1943: Διορισμός:

Γ. ΠΑΜΠΟΥΚΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού  παρά  τω Υπουργείω Γεωργίας

29 Απριλίου 1943: Διορισμός:

ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥΥπουργού Εθνικής Προνοίας

14 Μαϊου 1943: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΑΔΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού Κρήτης

15 Μαϊου 1943: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΑΔΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού Κρήτης

16 Ιουνίου 1943: Διορισμός:

ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς  Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

5 Ιουλίου 1943: Παραίτησις:

Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΥπουργού Εργασίας

17 Ιουλίου 1943: Διορισμός:

Δ. ΔΙΑΛΕΤΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης

1 Δεκεμβρίου 1943: Ενάσκησις παρά:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗ(Προέδρου Κυβερνήσεως), καθηκόντων Υπουργου Εργασίας

1 Δεκεμβρίου 1943: Διορισμός:

Ν. ΚΑΛΥΒΑΥφυπουργού Εργασίας

4 Φεβρουαρίου 1944: Διορισμός:

Ε. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Εργασίας

1 Μαρτίου 1944: Διορισμός:

ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ(Υπουργού Οικονομικών) Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως

4 Απριλίου 1944: Παραίτησις:

Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΑΥπηρεσιακού Υφυπουργου Γεωργίας

29 Μαΐου 1944: Παραίτησις:

Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών

28 Μαϊου 1944: Ενάσκησις παρά:

Ι. ΡΑΛΛΗ(Προέδρου της Κυβερνήσεως), καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

29 Μαΐου 1944: Διορισμός:

Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου

15 Ιουνίου 1944: Παραίτησις:

Β. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥΥπουργού Εθνικής Προνοίας

28 Ιουνίου 1944: Διορισμός:

Ε. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΥφυπουργου παρά τω Υπουργείω Εργασίας

21 Ιουλίου 1944:Διορισμός:

Δ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργου παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών

7 Οκτωβρίου  1944: Παραίτησις:

Ε. ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥΑντιπροέδρου  Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Επισιτισμού, Εθνικής Προνοίας

10 Οκτωβρίου 1944: Παραίτησις:

Ι. ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

12 Οκτωβρίου 1944: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  Δ. ΡΑΛΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

5 Ιουλίου 1943: Ανάθεσις εις:

Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εργασίας

29 Δεκεμβρίου 1943: Ανάπληρωσις παρα:

Ι. ΡΑΛΛΗ(Προέδρου Κυβερνήσεως), προσωρινώς Α. Γέροντα Υπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας

4 Απριλίου 1944: Ανάθεσις εις:

Ε. ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΝ(Αντιπρόεδρον  Κυβερνήσεως, Υπουργόν Οικονομικών), της Διοικήσεως Υπουργείου Γεωργίας

13 Απριλίου 1944:Αναπλήρωσις υπό:

Ι. ΡΑΛΛΗ(Προέδρου της Κυβερνήσεως), προσωρινώς του Ν. ΛούβαρηΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας

15 Ιουνίου 1944: Ανάθεσις εις:

Ε. ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΝ(Αντιπρ. Κυβερνήσεως, Υπουργόν Οικονομικών), της Διοικήσεως Υπουργείου Εθνικής Προνοίας

1  Σεπτεμβρίου 1944: Αναπλήρωσις:

Ε. ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Επισιτισμού, Γεωργίας, Εθνικής Προνοίας, ως προς τα καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών, Γεωργίας, Επισιτισμού υπό του Προέδρου Κυβερνήσεως, ως πρός τα καθήκοντα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας υπό Κ. Πουρνάρα Υπουργού Δικαιοσύνης, ως πρός τα καθήκοντα Υπουργού Εθνικής Προνοίας υπό του Ν. Λούβαρη Υπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας

Προκήρυξη προς τον Ελληνικό Λαό του Στρατηγού Γεωργίου Τσολάκογλου, Προέδρου της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 146/29-4-1941).

Η Παραίτηση και ο Διορισμός του νέου Προέδρου της Κυβερνήσεως δεν έγινε με διάταγμα.

Διάγγελμα προς τον Ελληνικό Λαό του Κ. Λογοθετόπουλου, Προέδρου της Κυβερνήσεως(Φ.Ε.Κ. 307/2-12-1942).

Διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό του Ι.Δ. Ράλλη Προέδρου της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 242/12-10-1944)