Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 24.5.1944 έως 18.10.1944
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 24.5.1944 έως 18.10.1944

24 Μαϊου 1944: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
Γ. ΣΑΚΑΛΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
Λ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΥφυπουργού παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως

27 Μαϊου 1944: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Ναυτικών
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Αεροπορίας

8 Ιουνίου  1944: Διορισμός:

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και Ανασυγκροτήσεως
Θ. ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
Χ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΥπουργού Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Επισιτισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

19 Ιουλίου 1944: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Αεροπορίας

30 Αυγούστου 1944: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Ναυτικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου

30 Αυγούστου 1944: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου

2 Σεπτεμβρίου 1944: Διορισμός:

ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΙΩ. ΖΕΒΓΟΥ-ΤΑΛΑΓΑΝΗΥπουργού Γεωργίας
ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΚΟΥΤΣΗΥπουργού Συγκοινωνίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΥπουργού Εργασίας

2 Σεπτεμβρίου 1944: Παραίτησις:

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών

Εν Καβα Ντεϊ Τιρρένι (Ιταλίας) από 1 Οκτωβρίου 1944

1/2 Οκτωβρίου 1944: Παραίτησις: 

ΣΠ. ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Επισιτισμού
ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

12/14 Οκτωβρίου 1944: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου) ως Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΜΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ(Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου) ως Αναπληρωτού Υπουργού Δικαιοσύνης

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

27 Μαϊου 1944: Ανάθεσις εις:

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) καθηκόντων  Υπουργού Στρατιωτικών

18/19 Ιουλίου  1944: Ανάθεσις εις

ΦΙΛ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΝ(Υφυπουργόν  Εξωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝΥπουργόν Οικονομικών και Ανασυγκροτήσεως προσωρινώς της Διεθύνσεως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως πρός το οικονομικόν ζήτημα

19 Ιουλίου  1944: Ανάθεσις:

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου), προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Αεροπορίας

2 Αυγούστου 1944:Ανάθεσις εις:

Α. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΝΥφυπουργόν παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

30 Αυγούστου 1944: Ανάθεσις εις:

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου), προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Ναυτικών

Τα διατάγματα περί διορισμού και παραιτήσεων δημοσιεύθηκαν στο Καϊρο  στο Β΄τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.