Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 18.10.1944 έως 3.1.1945
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

(Κυβέρνησις Απελευθερώσεως – De  Facto)

Από 18.10.1944 έως 3.1.1945

18 Οκτωβρίου 1944: Παραίτησις:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΥπουργού Παιδείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΒΩΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΚΟΥΤΣΗΥπουργού Δημοσίων  Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Μεταφορών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Εθνικής Προνοίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΒΓΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΥπουργού Εργασίας
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Αεροπορίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΟΥΛΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΥφυπουργού Τύπου και Διαφωτίσεως
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

23 Οκτωβρίου 1944: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Υπουργού Αεροπορίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς  Υπουργού Εφοδιασμού
ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΑΣΚΟΥΤΣΗΥπουργού Δημοσίων  Έργων
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΒΓΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΟΥΛΗΥπουργού Υγιεινής και προσωρινώς Προνοίας
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ  ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΥπουργού Εργασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών και προσωρινώς Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΥφυπουργώ παρά τω Πρωθυπουργώ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργώ των Εξωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥφυπουργού Τύπου και Διαφωτίσεως
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΥφυπουργού  Στρατιωτικών

25 Οκτωβρίου 1944: Διορισμός:

ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Εθνικής Προνοίας
ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΚΙΩΡΗΥπουργού Αεροπορίας

11 Νοεμβρίου 1944: Διορισμός:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
24 Νοεμβρίου 1944: Διορισμός:
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ  ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΥπουργού  Ανευ Χαρτοφυλάκίου

2 Δεκεμβρίου 1944: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣΒΩΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΚΟΥΤΣΗΥπουργού Δημοσίων  Έργων
ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΒΓΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΥπουργού Εργασίας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

4 Δεκεμβρίου 1944: Παραίτησις:

ΠΤΟΛ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Στρατιωτικών

7 Δεκεμβρίου 1944:Διορισμός:

ΛΕΩΝ ΣΠΑΗΥφυπουργού Στρατιωτικών

12  Δεκεμβρίου 1944: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Ναυτικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών

3 Ιανουαρίου 1945: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών και Στρατιωτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Εσωτερικών
ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΥπουργού  των Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών και προσωρινώς των Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗΥπουργού Υγιεινής
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΠΕΤΡΟΥ  ΦΙΚΙΩΡΗΥπουργού Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού  των Εξωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥφυπουργού Τύπου και Διαφωτίσεως
ΛΕΩΝ ΣΠΑΗΥφυπουργού Στρατιωτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

7 Νοεμβρίου 1944: Ανάθεσις εις:

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΝ(Υπουργόν  Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εφοδιασμού

12  Δεκεμβρίου 1944: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Ναυτικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών