Κυβέρνησις ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Από 3.1.1945 έως 8.4.1945
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

KΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

(De  Facto)

Από 3.1.1945 έως 8.4.1945

3 Ιανουαρίου 1945: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών, Αεροπορίας και Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Τύπου και Διαφωτίσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΥΒΑΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Κοινωνικής Προνοίας και  Υγιεινής
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΡΑΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΙΔΕΡΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς  Εφοδιασμού και Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Εθνικής Οικονομίας
ΛΟΥΚΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσωρινώς Μεταφορών και Ταχυδρομείων Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΣΠΑΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Ναυτικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΗΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας

4 Ιανουαρίου 1945: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΑΝΤΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας

6 Ιανουαρίου 1945: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας

8 Ιανουαρίου 1945: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ  ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού Προνοίας και προσωρινώς Υγιεινής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Οικονομικών

29 Ιανουαρίου 1945: Διορισμός:

ΜΑΝΟΥΣΟΥ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

13 Φεβρουαρίου 1945: Διορισμός:

ΣΙΜΟΥ  ΒΛΑΧΟΥΥφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας

21 Φεβρουαρίου 1945: Παραίτησις:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών

7 Μαρτίου 1945: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΝΟΒΑΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΡΑΒΙΔΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Μεταφορών
ΠΑΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΓΚΑΤΣΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΑΔΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού Θράκης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΣΟΥΤΗΥφυπουργού παρά τω Υπουργείω Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας

17 Mαρτίου 1945: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΕΛΗΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου

21 Mαρτίου 1945: Διορισμός:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού  Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΑΤΣΟΥΥφυπουργού παρά τω Υπουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας

2 Απριλίου 1945: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΙΔΕΡΗΥπουργού Οικονομικών

2 Απριλίου 1945: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΥπουργού  Ανευ Χαρτοφυλακίου

3 Απριλίου 1945: Παραίτησις:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Οικονομικών

5 Απριλίου 1945: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού Εφοδιασμού

8 Απριλίου 1945: Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΛΑΣΤΗΡΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας και Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΥΒΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΝΟΒΑΥπουργού Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΜΑΝΤΟΥΥπουργού Παιδείας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΛΟΥΚΑ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσωρινώς Μεταφορών και Ταχυδρομείων Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΙΔΕΡΗΥπουργού ’νευ Χαρτοφυλακίου
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΣΙΜΟΥ  ΒΛΑΧΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΣΟΥΤΗΥφυπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΟΑΤΣΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥφυπουργού Ναυτικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΣΠΑΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΒΗΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΡΑΒΙΔΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού Μεταφορών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

6 Φεβρουαρίου 1945: Ανάθεσις εις:

Δ. ΧΑΤΖΙΣΚΟΝ(Υπουργόν  Εφοδιασμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Προνοίας και Υγιεινής

21 Φεβρουαρίου 1945: Ανάθεσις εις:

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

4 Απριλίου 1945: Ανάθεσις εις:

Γ. ΜΕΛΑΝ(Υφυπουργόν  Εξωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών και μετά την αναχώρησιν τούτου εξ Ελλαδος εις τον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου Ν. Πλαστήραν.