Κυβέρνησις ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Από 8.4.1945 έως 11.8.1945
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

(De  Facto)

Από 8.4.1945 έως 11.8.1945

8 Απριλίου 1945: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας προσωρινώς Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Προνοίας και προσωρινώς  Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσωρινώς Ταχειδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΠΑΛΑΝΟΥΥπουργού Παιδείας και προσωρινώς Εφοδιασμού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και προσωρινώς Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥΥπουργού Τύπου και Διαφωτίσεως

9 Απριλίου 1945: Παραίτησις

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών

9 Απριλίου 1945:Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών

11 Απριλίου 1945: Διορισμός:

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΥπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΚΚΑΥπουργού Εργασίας
ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΥπουργού Μεταφορών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΠΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας

16 Απριλίου 1945:Παραίτησις:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλαδος

16 Απριλίου 1945: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΑΛ.  ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλαδος
Μ’ΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Στρατιωτικών

25  Απριλίου 1945:Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΛΕΛΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού Ηπείρου

25 Απριλίου 1945: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού  Διοικητού Ηπείρου

11 Μαϊου 1945: Διορισμός:

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΣΑΜΑΔΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών

25 Μαϊου 1945 Παραίτησις:

ΜΑΝΟΥΣΟΥ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού Κρήτης

2 Ιουνίου 1945: Παραίτησις:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΥπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού

2 Ιουνίου 1945:Διορισμός:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΥπουργού Υγιεινής
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΛΕΒΙΔΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού παρά τη Υπηρεσία Παλιννοστήσεως Προσφύγων κλπ. Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας

5 Ιουνίου 1945:Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΝΤΟΥΥφυπουργού Εφοδιασμού

7 Ιουνίου 1945: Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΑΔΗΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας

7 Ιουνίου 1945:Διορισμός:

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΚΥΠΡΙΑΔΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΦΡΑΓΚΙΤΣΑΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής  Μακεδονίας

11 Ιουνίου 1945: Παραίτησις:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΠΑΡΙΣΗ  ΚΑΛΛΙΓΚΑΤΣΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας

11 Ιουνίου 1945:Διορισμός:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΡΟΥΧΩΤΑΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού  Θράκης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΝΑΛΤΣΑΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας

24 Ιουλίου 1945: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών

11 Αυγούστου 1945: Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εφοδιασμού
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΟΥΛΙΩΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΑΛΑΝΟΥΥπουργού Παιδείας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΑΚΚΑΥπουργού Εργασίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας και προσωρινως Τ.Τ.Τ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΥπουργού Υγιεινής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΤΡΥΦΩΝΟΣ  ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΥπουργού Μεταφορών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΜΙΧΑΗΛ  ΤΣΑΜΑΔΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΖΑΚΥΘΗΝΟΥΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΝΤΟΥΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΜΑΡΚΟΥ  ΔΡΑΚΟΥΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥφυπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΜΠΑΥφυπουργού  Κοινωνικής Προνοίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΒΙΔΗΥφυπουργού  της Παλιννοστήσεως Προσφύγων

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

11 Απριλίου 1945: Ανάθεσις εις:

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου), προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Εξωτερικών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εφοδιασμού

13 Μαϊου 1945: Ανάθεσις εις:

Μ. ΤΣΑΜΑΔΟΝ(Υφυπουργόν Εξωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

2 Ιουνίου 1945:Ανάθεσις εις:

Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΝ(Υπουργόν  Εφοδιασμού) της  Αντιπροοεδρίας  της  Κυβερνήσεως

11 Ιουνίου 1945:Ανάθεσις εις:

Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υφυπουργόν παρά τω Πρωθυπουργώ) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

16 Ιουλίου 1945:Ανάθεσις εις:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ(Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Τ.Τ.Τ.