Κυβέρνησις ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Από 11.8.1945 έως 17.10.1945
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

(De  Facto)

Από 11.8.1945 έως 17.10.1945

11 Αυγούστου 1945: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Εξωτερικών, Εσωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών και  Αεροπορίας
ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και  Υπουργού  Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΚΚΑΥπουργού Εργασίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Παιδείας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας και προσωρινώς Υπουργού  Δικαιοσύνης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων έργων και προσωρινώς Υπουργού Τ.Τ.Τ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς Υπουργού Μεταφορών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Τύπου και Πληροφοριών
ΜΙΧΑΗΛ  ΤΣΑΜΑΔΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΝΤΟΥΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΜΠΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΒΙΔΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Παλιννοστήσεως

18 Αυγούστου 1945: Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Εσωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών και  Αεροπορίας) Υπουργού Εξωτερικών

18 Αυγούστου 1945: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗΥπουργού Εξωτερικών,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΛΟΥΗΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού Μεταφορών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΕΝΔΡΑΜΗΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

22 Αυγούστου 1945: Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Εσωτερικών, Ναυτικών και  Αεροπορίας) Υπουργού Στρατιωτικών
ΜΙΧΑΗΛ  ΤΣΑΜΑΔΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών

22 Αυγούστου 1945: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΥπουργού Στρατιωτικών

30 Αυγούστου 1945: Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Ναυτικών και  Αεροπορίας) Υπουργού Εσωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών

30 Αυγούστου 1945: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών

1 Σεπτεμβρίου 1945: Παραίτησις:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εφοδιασμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΝΤΟΥΥφυπουργού Εφοδιασμού

4 Σεπτεμβρίου 1945: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας

4 Σεπτεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΜΑΥΡΙΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας

5 Σεπτεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑ(Υπουργού Μεταφορών) προσωρινώς ως Υπουργού Εσωτερικών

17 Οκτωβρίου 1945: Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ναυτικών, Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗΥπουργού Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΕΤΡΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΜΑΥΡΙΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων έργων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΗΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού Μεταφορών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΚΚΑΥπουργού Εργασίας
Α. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΕΝΔΡΑΜΗΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΜΙΧΑΗΛ  ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΠΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΛΕΒΙΔΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Παλιννοστήσεως Προσφύγων