Κυβέρνησις ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Από 17.10.1945 έως 1.11.1945
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΝ

Α. ΜΑΚAΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

(De Facto)

Από 17.10.1945 έως 1.11.1945

17 Οκτωβρίου 1945: Ανάληψις υπό:

Α. Μ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥΑντιβασιλεως της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

17 Οκτωβρίου 1945: Διορισμός:

IΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΗΥπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών
ΒΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΠΑΝΓΙΩΤΟΥ  ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΑΚΚΑΥπουργού Εργασίας
ΠΑΝΓΙΩΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Παιδείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΛΟΥΗΥπουργού  των Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
Α. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού Μεταφορών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής
ΜΙΧΑΗΛ  ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΕΝΔΡΑΜΗΥφυπουργού  Τύπου και Πληροφοριών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΠΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΛΕΒΙΔΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Παλιννοστήσεως  Προσφύγων

19 Οκτωβρίου 1945: Διορισμός:

Α. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ(Υπουργού Στρατιωτικών) Υπουργού Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας ως Υπουργού Αεροπορίας

1 Νοεμβρίου 1945: Παραίτησις:

Α. Μ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥΑρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος  Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
IΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΗΥπουργού Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΕΤΡΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΜΑΥΡΙΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΛΟΥΗΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΧΑΥπουργού Μεταφορών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΤΕΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΚΚΑΥπουργού Εργασίας
Α. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΥπουργού Στρατιωτικών  και  Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Αεροπορίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΝΔΡΑΜΗΥφυπουργού  Τύπου και Πληροφοριών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΠΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΛΕΒΙΔΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Παλιννοστήσεως  Προσφύγων

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

23 Οκτωβρίου 1945: Ανάθεσις είς:

Χ. ΛΟΥΗΝ(Υπουργόν  των Τ.Τ.Τ) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας