Κυβέρνησις ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Από 1.11.1945 έως 22.11.1945
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

(De  Facto)

Από 1.11.1945 έως 22.11.1945

1 Νοεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Ναυτικών και προσωρινώς Εξωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΠΑΥΣΑΝΙΑ  ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού  Μεταφορών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΤΑΒΟΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Τύπου και Πληροφοριών και προσωρινώς Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΛΙΑΥπουργού των Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΠΑΝΑΓΗ   ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΓΑΛΑΝΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

5 Νοεμβρίου 1945: Παραίτησις:

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΚΥΠΡΙΑΔΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητου Ανατολικής Μακεδονίας

5 Νοεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΚΥΠΡΙΑΔΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΓΚΑΚΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΓΥΙΟΚΑΠολιτικού Υφυπουργού Παλιννοστήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΜΠΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας

12 Νοεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ   ΚΥΠΡΙΑΔΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΚΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητου Ανατολικής Μακεδονίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου Πελάγους
ΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Ιονίου  Πελάγους

22 Νοεμβρίου 1945: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Ναυτικών και προσωρινώς Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Τύπου και Πληροφοριών και προσωρινώς Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΛΙΑΥπουργού των Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού  Μεταφορών
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΚΥΠΡΙΑΔΟΥΥπουργού Γεωργίας και Εφοδιασμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΤΑΒΟΛΟΥΥπουργού  Εργασίας και προσωρινώς   Εθνικής Οικονομίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΑΥΣΑΝΙΑ  ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΓΚΑΚΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΑΛΑΝΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΓΥΙΟΚΑΥφυπουργού Παλιννοσήσεως  Προσφύγων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΚΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΗ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥφυπουργού Εφοδιασμού

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

7 Νοεμβρίου 1945:Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΟΝ(Υπουργόν Εργασίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας