Κυβέρνησις ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

Από 22.11.1945 έως 4.4.1946
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

(De  Facto)

Από 22.11.1945 έως 4.4.1946

22 Νοεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΒ΄Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Τύπου και Πληροφοριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Αεροπορίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού  Μεταφορών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΟΡΑΖΑΝΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Εφοδιασμού
ΧΡΥΣΟΥ  ΕΥΕΛΠΙΔΗΥπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΝΟΒΑΥπουργού Παιδείας
ΣΤΑΜΑΤΗ  ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Δημοσίας  Τάξεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Οικονομικών

22 Νοεμβρίου 1945: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΜΠΑΥπηρεσιακού Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας

26 Νοεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΝΟΥΣΗΥπουργού Εργασίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΠΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΡΙΠΑΙΟΥΥπουργού Αεροπορίας
ΗΡΑΚΛΗ  ΠΕΤΙΜΕΖΑΥπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΕΛΤΕΚΗΥπουργού Εμπορικης Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΠΑΥφυπουργού  Εφοδιασμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΡΣΕΛΟΥΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

26 Νοεμβρίου 1945: Παραίτησις:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΔΙΟΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΝΑΛΤΣΑΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΡΟΥΧΩΤΑΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου
ΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ιονίου Πελάγους

3 Δεκεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΥφυπουργού επί της  Παλιννοστήσεως Προσφύγων

6 Δεκεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού Ναυτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Ιονίου Πελάγους
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΥΡΕΛΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου Πελάγους

10 Δεκεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΑ  ΖΑΚΚΑΥφυπουργού Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας

15 Δεκεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας

27 Δεκεμβρίου 1945: Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΝΟΥΣΗΥπουργού Εργασίας

27 Δεκεμβρίου 1945: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΗΥφυπουργού Ανοικοδομήσεως
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου

12 Ιανουαρίου 1946: Διορισμός:

ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

20 Ιανουαρίου 1946:Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

29 Ιανουαρίου 1946:Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων

29 Ιανουαρίου 1946: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς  Δημοσίων Έργων

2 Φεβρουαρίου 1946: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης

14 Φεβρουαρίου 1946: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ

14 Φεβρουαρίου 1946: Διορισμός:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΛΥΧΝΟΥΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ

27 Φεβρουαρίου 1946:Παραίτησις:

ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Δημοσίας  Τάξεως

27Φεβρουαρίου 1946: Διορισμός:

ΣΤΑΜΑΤΗ  ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Δημοσίων Έργων

7 Μαρτίου 1946: Παραίτησις:

ΗΡ. ΠΕΤΙΜΕΖΑΥπουργού Τύπου και Πληροφοριών

11 Μαρτίου 1946: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και  Υπουργού άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΠΑΥφυπουργού  Εφοδιασμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Ιονίου Πελάγους
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΝΟΒΑΥπουργού  Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΡΙΠΑΙΟΥΥπουργού Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΣΤΑΜΑΤΗ  ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Δημοσίων Έργων

12 Μαρτίου 1946: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Οικονομικών

13 Μαρτίου 1946: Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΜΑΥΡΙΚΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΟΦΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Οικονομικών

13 Μαρτίου 1946: Παραίτησις:

ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

29  Μαρτίου 1946: Παραίτησις:

ΧΡΥΣΟΥ  ΕΥΕΛΠΙΔΗΥπουργού Γεωργίας

4 Απριλίου 1946: Παραίτησις:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού  Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΟΡΑΖΑΝΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΕΛΤΕΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΧΑΥπουργού Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΚΟΤΣΗΥπουργού Ναυτικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΠΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Υγιεινής
ΑΝΔΡΕΑ  ΖΑΚΚΑΥφυπουργού Εργασίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΑΣΣΑΔΑΚΗΥφυπουργού  Παλιννοστήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΟΞΙΑΔΟΥΥφυπουργού Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΡΣΕΛΟΥΥφυπουργού Κοινωνικής Προονοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΥΧΝΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

26 Νοεμβρίου 1945: Ανάθεσις είς:

ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΜΑΝΕΤΑΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Ναυτικών

4 Ιανουαρίου 1946: Ανάθεσις εις:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΝ  ΣΟΦΟΥΛΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

7 Ιανουαρίου 1946: Ανάθεσις εις:

ΠΕΤΡΟΝ  ΕΥΡΙΠΑΙΟΝ(Υπουργόν Αεροπορίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

2 Φεβρουαρίου 1946:Ανάθεσις είς:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΝ  ΣΟΦΟΥΛΗΝ(Πρόεδρον Κυβερνήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

6 Φεβρουαρίου 1946:Ανάθεσις είς:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΜΑΡΣΕΛΟΝ(Υφυπουργόν Κοινωνικής Προνοίας) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Εργασίας

27 Φεβρουαρίου 1946: Ανάθεσις είς:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΝ  ΣΟΦΟΥΛΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δημοσίας  Τάξεως

11 Μαρτίου 1946: Ανάθεσις είς:

ΧΡ. ΕΥΕΛΠΙΔΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΜΑΥΡΟΝ(Υπουργόν  Δικαιοσύνης), προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΜΑΝΕΤΤΑΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού  Αεροπορίας
ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΧΑΒΙΝΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού  Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΜΑΧΑΝ(Υπουργόν  Μεταφορών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Τ.Τ.Τ.

12 Μαρτίου 1946: Ανάθεσις είς:

Γ. ΒΟΡΑΖΑΝΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών

29 Μαρτίου 1946: Ανάθεσις είς:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως) προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας