Κυβέρνησις ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΟΥΛΙΤΣΑ

Από 4.4.1946 έως 18.4.1946
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 4.4.1946 έως 18.4.1946

4 Απριλίου 1946: Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΟΥΛΙΤΣΑΠροέδρου Συμβουλίου Επικρατείας ως Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Εθνικής Παιδείας, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δημόσιας Τάξεως, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών προσωρινώς Εργασίας και Εφοδιασμού
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών και Αεροπορίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων, προσωρινώς Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

4 Απριλίου 1946: Παραίτησις:

ΜΑΝΟΥΣΟΥ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΜΑΥΡΙΚΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΩΦΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Οικονομικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΕΛΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΥΜΠΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΧΡΡΗΣΤΟΥ  ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου

13 Απριλίου 1946: Παραίτησις:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Εργασίας και Εφοδιασμού

13 Απριλίου 1946: Διορισμός:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού και προσωρινώς Υπουργού  Εφοδιασμού

18 Απριλίου 1946: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΟΥΛΙΤΣΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Προνοίας, Υγιεινής και Τύπου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δημοσίας Τάξεως, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών και  Αεροπορίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων,  προσωρινώς Μεταφορών και Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού και προσωρινώς Υπουργού Εφοδιασμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου