Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Από 18.4.1946 έως 2.10.1946
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 18.4.1946 έως 2.10.1946

18 Απριλίου 1946: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικων
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών και προσω-ρινώς  Ναυτικών και Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού  Οικονομικών
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσω-ρινώς Ανοικοδομήσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΡΡΩΤΗΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΝΑΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εργασίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΝΙΚ.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών (Τύπου και Πληροφοριών)
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργού Γεωργίας

25 Απριλίου 1946: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΤΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης

8 Μαϊου 1946: Διορισμός:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΤΑΛΙΠΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής  Μακεδονίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΒΟΥΛΤΣΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

14 Μαϊου 1946: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εσωτερικών

14 Μαϊου 1946: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΖΙΡΙΔΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας

18 Μαϊου 1946: Διορισμός:

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου

2 Οκτωβρίου 1946: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικων
ΠΑΝΟΥ   ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού  Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και Ανοικοδομήσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΡΡΩΤΗΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Δημοσίας Τάξεως
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΛΑΖΑΝΑΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εργασίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΤΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΦΙΛΛΙΠΟΥ   ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
Ν. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών,Τύπου και Πληροφοριών
ΜΙΧΑΗΛ   ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥYφυπουργού Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΤΑΛΙΠΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής  Μακεδονίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΖΙΡΙΔOYYφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΕΜΜΑΝ.  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
ΔΙΟΝ.  ΒΟΥΛΤΣΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου Πελάγους

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

30 Ιουνίου 1946: Ανάθεσις είς:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Υπουργόν Δημοσίων Έργων) προσωρινώς  της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΣΤΕΦΑΝΟΝ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

25  Ιουλίου 1946: Ανάθεσις είς:

ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

27  Ιουλίου 1946: Ανάθεσις είς:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Υπουργόν Δημοσίων Έργων) προσωρινώς  της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

13 Σεπτεμβρίου 1946: Ανάθεσις εις:

ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΝ(Υφυπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εργασίας

18 Σεπτεμβρίου 1946: Ανάθεσις εις:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΠΕΡΡΩΤΗΝ(Υπουργόν Τ.Τ.Τ) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας