Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Από 2.10.1946 έως 24.1.1947
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 2.10.1946 έως 24.1.1947

2 Οκτωβρίου  1946: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και Ανοικοδομήσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΡΩΤΗΥπουργού Τ.Τ.Τ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΝΑΥπουργού Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εργασίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
Ν. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών, Τύπου και Πληροφοριών
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΤΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΤΑΛΙΠΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΖΙΡΙΔΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΙΣΤΟΥ   ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΛΤΣΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου Πελάγους

4 Νοεμβρίου 1946: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Εσωτερικων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Δημοσίας  Τάξεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΝΑΥπουργού Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΤΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΒΟΥΛΤΣΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης
ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου

4 Νοεμβρίου 1946: Διορισμός:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΥΡΩΖΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Προνοίας
ΑΝΤΒΝΙΟΥ  ΚΑΚΑΡΑΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΤΖΙΑΥπουργού Εφοδιασμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού  Στρατιωτικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΖΑΝΤΖΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης
21 Νοεμβρίου 1946: Παραίτησις:
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εργασίας
24 Νοεμβρίου 1946: Διορισμός:
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ προσωρινώς Υπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΔΡΟΣΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

24 Ιανουαρίου 1947: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και Ανοικοδομήσεως
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού επί Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς Υπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΥΡOΖΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΡΡΩΤΗΥπουργού Τ.Τ.Τ.
ANAΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΘΝΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Εργασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΚΑΝΤΖΙΑΥπουργού Εφοδιασμού
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΚΑΚΑΡΑΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
Ν. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών (Τύπου και Πληροφοριών)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΡΟΣΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΖΗΡΙΔΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΤΑΛΙΠΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΖΑΝΤΖΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αγαίου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

9 Οκτωβρίου 1946: Ανάθεσις είς:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Υπουργόν Δημοσίων Έργων) προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Εξωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΡΡΩΤΗ(Υπουργού Τ.Τ.Τ.) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥ(Υφυπουργόν Συντονισμού) καθηκόντων Υπουργού Εργασίας

12 Οκτωβρίου 1946: Ανάθεσις είς:

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
4 Νοεμβρίου 1946: Ανάθεσις εις:
ΠΑΝΟΝ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης)  προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
21 Νοεμβρίου 1946: Ανάθεσις εις:
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΝ(Υφυπουργόν Συντονισμού)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εργασίας
30  Νοεμβρίου 1946: Ανάθεσις εις:
ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Υπουργόν Δημοσίων Έργων)  προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΣΤΕΦΑΝΟΝ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών