Κυβέρνησις ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

Από 24.1.1947 έως 29.8.1947
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 24.1.1947  έως  29.8.1947

24 Ιανουαρίου 1947: Διορισμός:

ΔHMHTΡΙΟΥ  ΜΑΞΙΜΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς επί Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ, Συντονισμού, Οικονομικών, Γεωρ-γίας και Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινως Υγιεινής και Αεροπορίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσωρινώς Υπουργού Δικαιοσύνης, Μεταφορών, Ανοικοδομήσεως και Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Υπουργού Παιδείας, Εφοδιασμού και Εργασίας
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών και προσωρινώς Δημοσίας Τάξεως
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων

27 Ιανουαρίου 1947: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Υγιεινής και Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Υπουργού Εφοδιασμού, Παιδείας  και Εργασίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων

27 Ιανουαρίου 1947: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου, εντεταλ-μένου εις τον Συντονισμόν των Υπουργείων των εχόντων σχέσιν με την ασφάλειαν της Χώρας και προσωρινώς Υπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΤΑΛΙΠΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΑΡΡΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής  Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου Πελάγους
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Πολιτικού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Εθνικής  Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού Μεταφορών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Εργασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΤΖΙΑΥπουργού Εφοδιασμού
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργούΥγιεινής
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Προνοίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού  Δοικητού  Βορείου  Ελλάδος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΛΙΑΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΣΙΡΩΝΗΥφυπουργού Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΡΟΣΟΥΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού Στρατιωτικών

31 Ιανουαρίου 1947: Διορισμός:

ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

17 Φεβρουαρίου 1947: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου, εντεταλμένου εις τον Συντονισμόν των Υπουργείων των εχόντων σχέσιν με την ασφάλειαν της Χώρας και προσωρινώς Υπουργού Ταχυδρομείων, Τη-λεγραφείων και Τηλεφώνων
ΣΥΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Εργασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΤΖΙΑΥπουργού Εφοδιασμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού Μεταφορών
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Προνοίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΒΡΑΑΜΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΛΙΑΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΣΙΡΩΝΗΥφυπουργού Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΡΟΣΟΥΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΑΡΡΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κεντρικής  Μακεδονίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΝΤΑΛΙΠΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Νήσων Αιγαίου Πελάγους
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Κρήτης

17 Φεβρουαρίου 1947: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ναυτικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως

23 Φεβρουαρίου 1947: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

23 Φεβρουαρίου 1947: Διορισμός:

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αεροπορίας

27 Μαρτίου 1947: Διορισμός:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (Αντιναυάρχου)Στρατιωτικού Διοικητού Δωδεκανήσων

7 Ιουνίου 1947: Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΙΠΙΝΕΛΗΜόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών

29 Αυγούστου 1947: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΞΙΜΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως, Υπουργού Ναυτικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΟΝΑΤΑΥπουργού Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Ανοικοδομήσεως
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αεροπορίας
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού  Πολιτικού Συντονισμού και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών και Εφοδιασμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας και  Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

17 Φεβρουαρίου 1947: Ανάθεσις εις:

ΣΟΦΟΚΛΗΝ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργόν  Ναυτικών) των καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως) καθηκόντων Υπουργού Αεροπορίας
ΠΑΝΟΝ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΝ(Υπουργόν  Πολιτικού Συντονισμού) καθηκόντων Υπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) και καθηκόντων Υπουργού Εφοδιασμού
ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΓΟΝΑΤΑΝ(Υπουργόν Δημοσίων Έργων) και καθηκόντων Υπουργού Μεταφορών και Ανοικοδομήσεως
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΣΙΑΝΟΝ(Υπουργόν Υγιεινής) και καθηκόντων Υπουργού Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) και καθηκόντων Υπουργού Εργασίας

25 Μαρτίου 1947: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Αεροπορίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Ναυτικών και Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Υπουργόν  Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

7 Ιουλίου 1947: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Αεροπορίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

18 Αυγούστου 1947: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΟΝ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΝ(Υπουργόν  Πολιτικού Συντονισμού και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης