Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Από 29.8.1947 έως 7.9.1947
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 29.8.1947 έως  7.9.1947

29 Αυγούστου 1947: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Υπουργού Ναυτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Συντονισμού και Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Υπουργού Δημοσίων Έργων και Ανοικοδομήσεως
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών και προσωρινώς Τ.Τ.Τ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑθΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Δημοσίας Τάξεως
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Παιδείας και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Εργασίας  και προσωρινώς  Αεροπορίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Προνοίας και Υγιεινής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΥπουργού Εφοδιασμού και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

7 Σεπτεμβρίου  1947:  Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Υπουργού Ναυτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Συντονισμού και Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Υπουργού Δημοσίων Έργων και Ανοικοδομήσεως
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών και προσωρινώς Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑθΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Δημοσίας Τάξεως
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Παιδείας και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Εργασίας  και προσωρινώς  Αεροπορίας
ΜΙΧΑΗΛ    ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Προνοίας και Υγιεινής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΥπουργού Εφοδιασμού και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος