Κυβέρνησις ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

Από 7.9.1947 έως 18.11.1948
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  7.9.1947 έως  18.11.1948

7 Σεπτεμβρίου 1947: Διορισμός:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών

ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΛΑΔΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΑΡΒΟΥΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑθΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΙΖΑΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Εργασίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΠΙΡΑΚΗΥπουργού Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και  Τηλεφώνων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΙΓΚΑΥπουργού Αεροπορίας και προσωρινώς Δη-μοσίων Έργων
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εφοδιασμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου και Υπουργού Ανοικοδομήσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

13 Σεπτεμβρίου1947:  Διορισμός:

ΣΤΑΥΡΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού Δημοσίων Έργων

19 Σεπτεμβρίου 1947: Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΤΣΙΑΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας

19 Σεπτεμβρίου 1947:  Διορισμός:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΔΕΣΥΛΛΑΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

2 Μαρτίου  1948: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

19 Απριλίου  1948: Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΣτρατιωτικού Διοιηκητού Δωδεκανήσου

7 Μαϊου 1948: Παραίτησις:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΑΡΒΟΥΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Εφοδιασμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΙΓΚΑΥπουργού Αεροπορίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

7 Μαϊου 1948: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Μεταφορών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλά-δος
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατέθη η ενάσκησις καθηκόντων Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατέθη η ενάσκησις καθηκόντων Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

18 Νοεμβρίου 1948: Παραίτησις:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Μεταφορών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΠΙΡΑΚΗΥπουργού Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και  Τηλεφώνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑθΑΝΑΣΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΔΕΣΥΛΛΑΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΙΖΑΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥπουργού ανευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΜΙΧΑΗΛ   ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού ανευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

17 οκτωβρίου 1947: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΛΟΝΤΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου και Ανοικοδομήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

27 Δεκεμβρίου 1947: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΛΟΝΤΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου και Ανοικοδομήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

28 Απριλίου 1948: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΛΟΝΤΟΝ(Υπουργόν Ανοικοδομήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

2 Μαϊου 1948: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΡΕΝΤΗΝ(Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης

3 Ιουνίου 1948: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού
ΣΤΑΥΡΟΝ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εφοδιασμού και Διανομών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

28 Ιουνίου 1948: Ανάθεσις εις:

ΣΤΑΥΡΟΝ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΝ(Υπουργόν Δημοσίων Έργων) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Υγιεινής

20 Ιουλίου 1948: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού
ΣΤΑΥΡΟΝ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εφοδιασμού και Διανομών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

18 Σεπτεμβρίου 1948: Ανάθεσις εις:

ΣΤΕΦΑΝΟΝ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

7 Οκτωβρίου 1948: Ανάθεσις εις:

ΣΤΕΦΑΝΟΝ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού  Οικονομικών και Τύπου και Πληροφοριών

23 Οκτωβρίου 1948: Ανάθεσις εις:

ΣΤΑΥΡΟΝ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εφοδιασμού και Διανομών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

Την 1 Μαϊου 1948 έγινε  απόπειρα δολοφονίας του Υπουργού Δικαιοσύνης Χρ. Λαδά, ο οποίος υπέκυψε στα τραυματά του στις 2 Μαϊου 1948.