Κυβέρνησις ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

Από 18.11.1948 έως 20.1.1949
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  18.11.1948 έως 20.1.1949

18 Νοεμβρίου 1948: Διορισμός:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΟΥ   ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΠΑΥΛΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθεται ενάσκησις καθηκόντων Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς Υπουργού Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και  Τηλεφώνων
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθεται ενάσκησις καθηκόντων Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθεται ενάσκησις καθηκόντων Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθεται ενάσκησις καθηκόντων Υφυπουργού Οικονομικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργού  Συντονισμού
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΥφυπουργού Δημοσίων  Έργων
25  Νοεμβρίου 1948: Διορισμός:
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΠροσωρινώς ως Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΠροσωρινώς ως Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
26 Νοεμβρίου 1948: Διορισμός:
ΠΑΝΤΕΛΗ  ΡΟΖΑΚΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΤΟΥΝΤΑΥπουργού Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Θράκης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΡΙΖΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού  Ηπείρου

20 Ιανουαρίου 1949: Παραίτησις

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΠΑΥΛΟΥ  ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΤΕΛΗ  ΡΟΖΑΚΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΝΤΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΤΟΥΝΤΑΥπουργού Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΜΙΧΑΗΛ  ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥΥφυπουργού Εφοδιασμού
ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΥφυπουργού Δημοσίων  Έργων

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

24 Νοεμβρίου 1948: Ανάθεσις εις:
ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
2 Δεκεμβρίου 1948: Ανάθεσις εις:
ΠΕΤΡΟΝ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΝ(Αντιπρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργόν  Ναυτικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού