Κυβέρνησις ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

Από 20.1.1949 έως 14.4.1949
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  20.1.1949  έως 14.4.1949

20 Iανουαρίου 1949: Διορισμός:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΣΟΦΟΥΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου και προσω-ρινώς Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργούΤαχυδρομείων,Τηλεγράφων, Τηλεφώνων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΟΝΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλαδος
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

27 Ιανουαρίου 1949: Παραίτησις:

ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

27 Ιανουαρίου 1949: Διορισμός:

ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

14 Απριλίου 1949: Παραίτησις:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων, Τηλεφώνων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΟΝΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

18 Φεβρουαρίου 1949: Ανάθεσις εις:
ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

24 Φεβρουαρίου 1949: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ(Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Υγιεινής

21 Μαρτίου 1949: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού