Κυβέρνησις ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

Από 14.4.1949 έως 30.6.1949
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 14.4.1949 έως 30.6.1949

14 Απριλίου 1949: Διορισμός:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου

Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Υπουργού Εργασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινως Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΦΩΚΙΩΝΑ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΠΑΝΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Ταχυδρομείων,Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΡΙΝΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥφυπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

18 Απριλίου 1949: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας

24 Ιουνίου 1949:Απεβίωσε ο30 Ιουνίου 1949: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Υπουργού Εργασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλά-δος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γενικού  Διοικητού Θράκης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΙΖΟΥΥφυπουργού Γενικού Διοικητού Ηπείρου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

10 Ιουνίου 1949: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΕΛΑΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) και προσωρινως Υπουργού Εθνικής Οικονομίας