Κυβέρνησις ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

Από 6.1.1950 έως 23.3.1950
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

(Υπηρεσιακή)

Από 6.1.1950 έως  23.3.1950

6 Ιανουαρίου 1950: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΙΠΙΝΕΛΗΥπουργού Εξωτερικών
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΑΓΓΕΛΟΥ  ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας, Εφοδιασμού και Διανομών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥπουργού Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΥπουργού Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
ΠΑΝΑΓΗ   ΚΑΜΗΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΖΕΠΟΥΥπουργού Εργασίας
8 Ιανουαρίου 1950: Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΕΛΑΪΔΗΥφυπουργού Αεροπορίας
9 Ιανουαρίου 1950: Διορισμός:
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΙΔΑΚΗΥφυπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΗΠΙΤΟΥΥφυπουργού Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΩΦΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
18 Ιανουαρίου 1950: Διορισμός:
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Βορείου Ελλάδος

7 Φεβρουαρίου 1950: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ(Υπουργού Οικονομικών) και ως Υπουργού Συντονισμού

23 Μαρτίου 1950: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΙΠΙΝΕΛΗΥπουργού Εξωτερικών
ΗΛΙΑ   ΠΑΠΑΗΛΙΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΑΓΓΕΛΟΥ  ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥπουργού Εθνικής   Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών  και  Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας, Εφοδιασμού και Διανομών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥπουργού Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΥπουργού Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΟΪΛΑΥπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
ΠΑΝΑΓΗ  ΚΑΜΗΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΖΕΠΟΥΥπουργού Εργασίας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού Διοικητού  Βορείου Ελλάδος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Στρατιωτικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΙΔΑΚΗΥφυπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΗΠΙΤΟΥΥφυπουργού Ναυτικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΛΑΪΔΗΥφυπουργού Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΣΩΦΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

Δεν  υπάρχει  Π.Δ.  παραίτησης, του μέχρι τότε  Υπουργού  Συντονισμού Στέφανου       Στεφανόπουλου.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

9 Ιανουαρίου 1950: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΠΙΠΙΝΕΛΗΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών