Κυβέρνησις ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 23.3.1950 έως 15.4.1950
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  23.3.1950 έως  15.4.1950

23 Μαρτίου 1950: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑΥπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών και προσωρινώς Γεωργίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Μεταφορών Ταχυδρομείων, Τη-λεγραφείων και Τηλεφώνων και προσω-ρινώς Δημοσίων Έργων, Οικισμού Ανοικο-δομήσεως και Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής Προ-νοίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατείθενται καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών και προσωρινώς Υπουργού Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας
24 Μαρτίου 1950: Διορισμός:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΒΑΧΛΙΩΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΙΖΑΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού  Στρατιωτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Ναυτικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΕΛΑΪΔΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας
27 Μαρτίου 1950: Απαλλαγή:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
27 Μαρτίου 1950: Διορισμός:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΛΟΥΚΑ  ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΛΑΒΑΝΗ(Υπουργού Υγιεινής και Κοινωνικής  Προνοίας) και  ως Υπουργού Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗΜόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών
27 Μαρτίου 1950: Μεταβίβασις εις:
ΓΡΗΓΟΡΗΝ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληρο-φοριών) απασών των περί της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβερνήσεως

3 Απριλίου 1950: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας

3 Απριλίου 1950: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών) ως  Υπουργού Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας

14 Απριλίου 1950: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας) ως Υπουργού Εθνικής Αμύνης

15 Απριλίου 1950: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου,  Υπουρ-γού, Εθνικής Αμύνης  και Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΒΑΧΛΙΩΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Γεωργίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΙΖΑΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Υγιεινής, Προνοίας, και Υπουρ-γού Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΛΟΥΚΑ  ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού  Στρατιωτικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΥπηρεσιακού Υφυπουργού Ναυτικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     ΚΕΛΑΪΔΗΥπηρεσιακού Υφυπουργού Αεροπορίας