Κυβέρνησις ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 21.8.1950 έως 13.9.1950
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  21.8.1950  έως  13.9.1950

21 Αυγούστου 1950: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Εθνικής Αμύνης   και Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας και προσωρινώς Δικαιοσύνης, Μεταφορών  και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας, και Υπουργού Υγιεινής, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως και προσωρινώς Συντονισμού και Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού  Εργασίας και προσωρινώς Δημοσίων Έργων και Υπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Τύπου και Πληροφοριών και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
22 Αυγούστου 1950:Μεταβίβασις  εις:
ΣΤΑΥΡΟΝ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντα καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Τύπου και Πληροφοριών κ.λπ.) απασών των περί Γενικής Γραμματείας Τουρισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβερνήσεως

28 Αυγούστου 1950: Παραίτησις:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Γεωργίας και προσωρινώς Εθνικής Οικονομίας και Εφοδιασμού και Διανομών
ΦΩΚΙΩΝΟΣ   ΖΑΪΜΗΥπουργού Υγιεινής

28 Αυγούστου 1950: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΟΔΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Εφοδιασμού και Διανομών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού Μεταφορών και προσωρινώς Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
2 Σεπτεμβρίου 1950: Διορισμός:

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑ Υπουργού Δημοσίων Έργων

4 Σεπτεμβρίου 1950: Παραίτησις:

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Τύπου και Πληροφοριών

4 Σεπτεμβρίου 1950: Διορισμός:

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και Συντονισμού
ΗΛΙΑ  ΛΑΓΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εφοδιασμού – Διανομών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΙΖΑΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Ναυτικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Αεροπορίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΟΣΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΥφυπουργού Εφοδιασμού – Διανομών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΧΟΥΤΑΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΘΡΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

6 Σεπτεμβρίου 1950: Μεταβίβασις εις:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΝ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντα καθήκοντα  Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών) των επί της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβερνήσεως

13 Σεπτεμβρίου 1950: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΗΛΙΑ  ΛΑΓΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΟΔΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και Συντονισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας  και Εφοδιασμού και Διανομών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΙΖΑΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Ναυτικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Αεροπορίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΘΡΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΟΣΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΥφυπουργού Εφοδιασμού – Διανομών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΧΟΥΤΑΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως