Κυβέρνησις ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 13.9.1950 έως 3.11.1950
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  13.9.1950 έως  3.11.1950

13 Σεπτεμβρίου  1950: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΗΛΙΑ  ΛΑΓΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εφοδιασμού και Διανομών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΤΖΙΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και  Ανοικοδομήσεως
ΜΙΛΤΙΑΔΗ  ΜΑΝΤΑΥπουργού Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΝΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΔΕΣΥΛΛΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Ναυτικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα  Υφυπουργού Αεροπορίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΧΟΥΤΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΚΟΣΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Εφοδιασμού και Διανομών

22 Σεπτεμβρίου 1950: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΕΡΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού παρά τη Γενική Διοικήσει Βορείου Ελλάδος δια χρονικόν διάστημα έξι μηνών

10 Οκτωβρίου 1950: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Α. ΔΟΞΙΑΔΗΜόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού Συντονισμού

3 Νοεμβρίου 1950: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΗΛΙΑ  ΛΑΓΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εθνικής Οικονομίας, Εφοδιασμού και Διανομών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΚΑΝΗΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΤΖΙΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και  Ανοικοδομήσεως
ΜΙΛΤΙΑΔΗ   ΜΑΝΤΑΥπουργού Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληρο-φοριών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΝΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΘΕΩΔΟΡΟΥ  ΔΕΣΥΛΛΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού  Ναυτικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού  Αεροπορίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΧΟΥΤΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΚΟΣΜΑ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΕΡΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού παρά τη Γενική Διοικήσει Βορείου Ελλάδος