Κυβέρνησις ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 3.11.1950 έως 27.10.1951
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  3.11.1950  έως 27.10.1951

3 Νοεμβρίου  1950: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου,  Υπουρ-γού Εξωτερικών και προσωρινώς Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου,  Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Υπουργού Συντονισμού
ΗΛΙΑ  ΛΑΓΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Υπουργού Εργασίας
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας και προσωρινώς Εσωτερικών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού Δημοσίων Έργων και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως  και προσωρινώς Ναυτικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας και προσωρινώς Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς Τύπου και Πληροφοριών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΧΟΥΤΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΚΟΣΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΕΡΖΟΓΛΟΥΥφυπουργού  παρά τη Γενική  Διοικήσει Βορείου  Ελλάδος

9 Νοεμβρίου 1950: Διορισμός:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εφοδιασμού και Διανομών

5 Δεκεμβρίου 1950: Διοριμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπηρεσιακού  Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Συντονισμού

28 Ιανουαρίου 1951: Παραίτησις:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εφοδιασμού και Διανομών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΚΟΣΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών  και  Αεροπορίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΧΟΥΤΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως

28 Ιανουαρίου 1951: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΕκ  της ενασκήσεως καθηκόντων Υφυπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Υπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων

1 Φεβρουαρίου 1951: Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας

1 Φεβρουαρίου 1951: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) ως Υπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου) ως  Υπουργού  Συντονισμού, Θρησκευμάτων και  Παιδείας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Εμπορίου
ΛΕΟΝΤΟΣ  ΜΑΚΚΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥφυπουργού  παρά  τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΟΔΗΥφυπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών

19 Μαρτίου 1951: Παραίτησις:

ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών

19 Μαρτίου 1951: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργός Οικονομικών

22 Μαϊου 1951: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπηρεσιακού  Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Συντονισμού

22 Μαϊου 1951: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ  ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥφυπουργού  επί του  Συντονισμού

4 Ιουλίου 1951: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργού  Συντονισμού και Υπουργού Θρησκευμάτων και  Εθνικής Παιδείας
ΗΛΙΑ  ΛΑΓΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΛΕΟΝΤΟΣ  ΜΑΚΚΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥφυπουργού   Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΟΔΗΥφυπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών

4 Ιουλίου 1951: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπηρεσιακού  Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Συντονισμού

30 Ιουλίου 1951: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης

30 Ιουλίου 1951: Διορισμός:

ΑΓΓΕΛΟΥ  ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

3 Αυγούστου 1951: Παραίτησις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥφυπουργού  παρά  τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπηρεσιακού  Υφυπουργού Συντονισμού

3 Αυγούστου 1951: Διορισμός:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και  Υπουργού  Συντονισμού
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥφυπουργού παρά τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως

9 Αυγούστου 1951: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΟΥΜονίμου  Υφυπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών

9 Αυγούστου 1951: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥφυπουργού Εμπορίου

30 Σεπτεμβρίου 1951: Παραίτησις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως και  Υπουργού  Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΑΓΓΕΛΟΥ  ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ  ΖΕΡΒΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥφυπουργού Εμπορίου

27 Οκτωβρίου 1951: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και   Υπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργού  Οικονομικών ασκούντος προσωρινώς καθήκοντα  Υπουργού Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ    ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού  Εμπορίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών ασκούντος  προσωρινώς και καθήκοντα  Υπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ   ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής  Προνοίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΜΑΛΑΜΙΔΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού Εργασίας ασκούντος καθήκοντα Υπουργού Γεωργίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥφυπουργού παρά τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως ασκούντος καθήκοντα Υπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥφυπουργού  Οικονομικών ασκούντος  καθήκοντα  Υπουργού Δημοσίων Έργων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΘΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

28 Ιανουαρίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Οικονομικών) και προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορίου
ΑΝΔΡΕΑΝ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Γεωργίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΗΝ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συγκοινωνιών

7 Απριλίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΣΟΦΟΚΛΗΝ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Κυβερνήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

font-family: Arial;’>28 Απριλίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΙΩΑΝΝΗΝ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Συγκοινωνιών), καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης

19 Ιουνίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΗΛΙΑΝ  ΛΑΓΑΚΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) και προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Βιομηχανίας

4 Ιουλίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΣΟΦΟΚΛΗΝ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου και  Υπουργόν Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθη-κόντων Υπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΜΑΥΡΟΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΝ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΙΩΑΝΝΗΝ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΝ(Υπουργόν Εμπορίου) προσωρινώας καθηκόντων Υπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ   ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ(Υφυπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συγκοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ(Υφυπουργόν παρά τη Γενική Διοικήσει Βορείου Ελλάδος) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Γεωργίας

5 Ιουλίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΦΩΚΙΩΝ  ΖΑΪΜΗΝ(Υπουργόν Κοινωνικής  Προνοίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

14 Ιουλίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΣΟΦΟΚΛΗΝ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου και  Υπουργόν Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

12 Σεπτεμβρίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ(Υφυπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών

20 Σεπτεμβρίου 1951: Αναθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΝ(Υπουργόν  Εργασίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Γεωργίας

30 Σεπτεμβρίου 1951: Αναθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΜΑΥΡΟΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού
ΣΟΦΟΚΛΗΝ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΗΝ  ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Συγκοινωνιών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑ(Υφυπουργόν  παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ(Υφυπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δημοσίων Έργων