Κυβέρνησις ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Από 27-10-1951 έως 11-10-1952
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  27-10-1951  έως 11-10-1952

27 Οκτωβρίου 1951: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΛΑΣΤΗΡΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Συντονισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΙΧΑΗΛΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΡΥΣΟΥ  ΕΥΕΛΠΙΔΗΥπουργού Οικονομικών
ΣΑΒΒΑ  ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού Γεωργίας
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Εργασίας
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΣΠΑΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΑΡΒΟΥΤΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΖΙΓΔΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΙΩΣΗΦΥφυπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΙΡΡΗΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥφυπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

7 Νοεμβρίου 1951: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού Συγκοινωνιών

19 Μαρτίου 1952: Παραίτησις:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων

31 Μαρτίου 1952: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης

10 Απριλίου 1952: Παραίτησις:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΙΩΣΗΦΥφυπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

10 Απριλίου 1952: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών) ως Υπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΠΑΥΛΟΥ  ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΥπουργού Δημοσίων Εργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης

24 Απριλίου 1952: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΖΙΓΔΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

24 Απριλίου 1952: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΖΙΓΔΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού  παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

24 Ιουλίου 1952: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης

24 Ιουλίου 1952: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης

11 Σεπτεμβρίου 1952: Διορισμός:

ΜΗΝΑ  ΠΑΤΡΙΚΙΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

11 Οκτωβρίου 1952: Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΛΑΣΤΗΡΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΕΝΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΜΗΝΑ  ΠΑΤΡΙΚΙΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΡΥΣΟΥ  ΕΥΕΛΠΙΔΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού  παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΣΑΒΒΑ  ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΖΙΓΔΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΠΑΥΛΟΥ  ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού Γεωργίας
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΑΣΣΑΔΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Εργασίας
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΣΠΑΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΑΡΒΟΥΤΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥφυπουργού Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού Συγκοινωνιών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

23 Νοεμβρίου 1951: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΒΑΡΒΟΥΤΗΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς  καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

26 Ιανουαρίου 1952: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΒΑΡΒΟΥΤΗΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς  καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

14 Φεβρουαρίου 1952: Ανάθεσις εις:

ΧΡΥΣΟΝ  ΕΥΕΛΠΙΔΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

18 Φεβρουαρίου 1952: Ανάθεσις εις:

ΝΙΚΟΛΑΟΝ   ΠΛΑΣΤΗΡΑΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατά το διάστημα απουσίας του Υπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΒΑΡΒΟΥΤΗΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου)   καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

25 Φεβρουαρίου 1952: Ανάθεσις εις:

ΝΙΚΟΛΑΟΝ  ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΝ(Υπουργόν  Εμπορικής Ναυτιλίας), καθηκόντων Υπουργού Βιομηχανίας

11 Μαρτίου 1952: Ανάπλήρωσις υπό:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(Αντιπροέδρου  Κυβερνήσεως) του Προέδρου της Κυβερνήσεως  Νικολάου Πλαστήρα

19 Μαρτίου 1952:Ανάθεσις εις:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΑΒΕΡΩΦ(Υφυπουργόν  Εξωτερικών) καθηκόντων Υπουργού Δημοσίων Έργων

24 Μαρτίου 1952:Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης), καθηκόντων Υπουργού  Γεωργίας

31 Μαρτίου 1952:Ανάθεσις εις:

ΣΟΦΟΚΛΗΝ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως και Υπουργόν Εξωτερικών Προεδρεύοντα της  Κυβερνήσεως), προσωρινως καθηκόντων Υπουργού Εθνικής  Αμύνης

22 Ιουλίου 1952: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΡΕΝΤΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) καθηκόντων Υπουργού Εμπορίου

Ο Ιωάννης  Τιρρής  δεν αποδέχθηκε  τον διορισμό του.