Κυβέρνησις ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 11.10.1952 έως 19.11.1952
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

(Υπηρεσιακή)

Από  11.10.1952  έως 19.11.1952

11 Οκτωβρίου 1952: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και

Υπουργού Εσωτερικών

ΜΙΧΑΗΛ  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνή- σως και προσωρινώς Συγκοινωνιών

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ   ΖΟΛΩΤΑ Υπουργού Συντονισμού και προσωρινώς Γεωργίας

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΙΤΣΙΚΑ Υπουργού Εθνικής Αμύνης

ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗ Υπουργού Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΙΔΑΚΗ Υπουργού Δικαιοσύνης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και προσωρινώς Εργασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Υπουργού Δημοσίων Έργων

ΜΙΧΑΗΛ  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΦΟΥ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ Υφυπουργού Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΑΛΑΝΗ Υφυπουργού Εμπορίου

15 Οκτωβρίου 1952: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΑΡΜΠΟΥΡΗ                        Υπουργού Συγκοινωνιών

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Υπουργού Γεωργίας

19 Νοεμβρίου 1952: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και

Υπουργού Εσωτερικών

ΜΙΧΑΗΛ   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως και  προσωρινώς Εργασίας

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΖΟΛΩΤΑ Υπουργού Συντονισμού

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΙΤΣΙΚΑ Υπουργού Εθνικής Αμύνης

ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΡΑΓΟΥΜΗ Υπουργού Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΡΙΔΑΚΗ Υπουργού Δικαιοσύνης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Υπουργού Δημοσίων Έργων

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΑΡΜΠΟΥΡΗ Υπουργού Συγκοινωνιών

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Υπουργού Γεωργίας

ΜΙΧΑΗΛ  ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΦΟΥ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλαδος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ Υφυπουργού Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΑΛΑΝΗ Υφυπουργού Εμπορίου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

15 Οκτωβρίου 1952: Ανάθεσις εις:

ΜΙΧΑΗΛ  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΝ (Υπουργόν  παρά τη Προεδρία της  Κυβερνήσεως)

προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Εργασίας.