Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Από 19.11.1952 έως 6.10.1955
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  19.11.1952  έως 6.10.1955

19 Νοεμβρίου 1952: Διορισμός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΓΟΥ                         Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και

προσωρινώς Υπουργού Εθνικής Αμύνης

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ                      Υπουργού Συντονισμού

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ              Υπουργού Εξωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ        Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ                      Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ                      Υπουργού Δικαιοσύνης

ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ                         Υπουργού Εσωτερικών

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ            Υπουργού Οικονομικών

ΘΑΝΟΥ   ΚΑΨΑΛΗ                                          Υπουργού Εμπορίου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ         Υπουργού Βιομηχανίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ             Υπουργού Δημοσίων Έργων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥ                          Υπουργού Συγκοινωνιών

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ                          Υπουργού Γεωργίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ     Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας

ΠΕΤΡΟΥ  ΛΕΒΑΝΤΗ 1 Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΓΟΝΗ                                     Υπουργού Εργασίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΙΦΝΑΙΟΥ                         Υπουργού παρά τη Προεδρία της  Κυβερνήσεως

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥ                                    Υπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑ Υφυπουργού Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ            Υφυπουργού Εμπορίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ            Υπουργού Συγκοινωνιών

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ                     Υπουργού Εθνικής Αμύνης

22  Νοεμβρίου 1952: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΞΗΝΤΑΡΗ                             Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΛΙΑ                     Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής  Παιδείας

ΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ                   Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

4 Δεκεμβρίου 1952: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ     Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

4 Δεκεμβρίου 1952: Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ     Υπουργού Εθνικής Αμύνης

ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑ                                 Υφυπουργού Οικονομικών

4 Μαϊου 1953: Παραίτησις:

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΔΗΜΑΡΑΤΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Αμύνης

4 Μαϊου 1953:Διορισμός:

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΔΗΜΑΡΑΤΟΥΥφυπουργού  Στρατιωτικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΥφυπουργού Ναυτικών
ΣΕΡΓΙΟΥ  ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΥφυπουργού Αεροπορίας

5 Σεπτεμβρίου 1953: Παραίτησις:

ΘΑΝΟΥ  ΚΑΨΑΛΗ                                      Υπουργού  Εμπορίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ                    Υφυπουργού Εμπορίου

5 Σεπτεμβρίου 1953: Διορισμός:

ΘΑΝΟΥ  ΚΑΨΑΛΗΥπουργού Βοηθού Αναπληρωτού Υπουργού Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Εμπορίου
6 Σεπτεμβρίου 1953:Διορισμός:
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥΥφυπουργού αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων Νήσων παρά τω Υπουργείω Συντονισμού

23 Δεκεμβρίου 1953: Διορισμός:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΡΙΝΑΚΗΝΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

29 Δεκεμβρίου 1953: Παραίτησις:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥπουργού Γεωργίας

3 Απριλίου 1954: Παραίτησις:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΥπουργού Συντονισμού
ΘΑΝΟΥ  ΚΑΨΑΛΗΥπουργού Βοηθού-Αναπληρωτού Υπουργού Συντονισμού

3 Απριλίου 1954: Διορισμός:

ΘΑΝΟΥ  ΚΑΨΑΛΗΥπουργού  Συντονισμού

11 Απριλίου 1954: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΑΜΠΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΥΣΑΝΙΑ  ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΛΙΑΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΡΙΝΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΙΦΝΑΙΟΥΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥΥφυπουργού αποκαταστάσεως σεισμο-πλήκτων Νήσων παρά τω Υπουργείω Συντονισμού

11 Απριλίου 1954: Διορισμός:

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ    ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΥπουργού Εσωτερικών
ΑΧΙΛΛΕΩΣ   ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-μάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΠΕΤΡΟΥ  ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερ-νήσεως
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΕΡΑΚΙΝΗΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΩΜΑΝΟΥΥφυπουργού αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων Νήσων παρά τω Υπουργείω Συντονισμού

16 Απριλίου 1954: Διορισμός:

ΒΑΣΣΟΥ  ΒΡΑΧΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών

15 Νοεμβρίου 1954 : Παραίτησις:

ΘΑΝΟΥ  ΚΑΨΑΛΗΥπουργού  Συντονισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΥπουργού Οικονομικών

16 Νοεμβρίου 1954 : Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΩΜΑΝΟΥΥφυπουργού αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων Νήσων παρά τω Υπουργείω Συντονισμού

15 Δεκεμβρίου 1954: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού  Εμπορίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΓΟΝΗΥπουργού Εργασίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΒΑΣΣΟΥ  ΒΡΑΧΝΟΥΥφυπουργου Εσωτερικών
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥφυπουργου Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΕΡΑΚΙΝΗΥφυπουργου Συγκοινωνιών
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΔΗΜΑΡΑΤΟΥΥφυπουργου Στρατιωτικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΥφυπουργου Ναυτικών
ΣΕΡΓΙΟΥ   ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΥφυπουργου Αεροπορίας

15 Δεκεμβρίου 1954: Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Εθνικής Αμύνης) ως Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Εξωτερικών) ως Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Συντονισμού
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
ΛΕΩΝΤΟΣ  ΜΑΚΚΑΥπουργού Εμπορίου
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΚΑΛΑΝΤΖΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΔΕΡΤΙΛΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΚΑΒΔΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥΥφυπουργού  Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ   ΛΥΧΝΟΥΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως

24 Μαϊου 1955: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑΥπουργού Βορείου Ελλάδος

Την 4-10-1955 απεβίωσεν ο Πρωθυπουργός Α. Παπάγος

6 Οκτωβρίου 1955: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού  Εθνικής Αμύνης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Συντονισμού
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΥπουργού Εσωτερικών
ΑΧΙΛΛΕΩΣ   ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΛΑΜΠΡΟΥ  ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Οικονομικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΜΑΚΚΑΥπουργού Εμπορίου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ                         Υπουργού Βιομηχανίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ                            Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων

ΠΕΤΡΟΥ  ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΩΡΙΟΥ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού Εμπορικής Νάυτιλίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  παρά τη Προεδρία Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑΥπουργού Βορείου Ελλάδος

ΓΕΩΡΙΟΥ   ΕΞΗΝΤΑΡΗ                                          Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΚΑΛΑΝΤΖΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΔΕΡΤΙΛΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΚΑΒΔΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥΥφυπουργού  Κοινωνικής Προνοίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΛΥΧΝΟΥΥφυπουργού παρά τη Προεδρία  της Κυβερνήσεως

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

4Δεκεμβρίου 1952: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΓΟΝ                                                       (Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου) της ασκήσεως

προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

30 Ιανουαρίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
7 Φεβρουαρίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΛΑΜΠΡΟΝ  ΕΥΤΑΞΙΑΝ                                                             (Υφυπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς  καθηκόντων                                          Υπουργού Γεωργίας

21 Απριλίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

29 Απριλίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

30 Μαϊου 1953: Ανάθεσις εις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Υπουργόν  Συντονισμού), προσωρινώς της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

13 Ιουνίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου)  προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου του Υπουργικού  Συμβουλίου
15 Ιουνίου 1953: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού  Εξωτερικών

16 Ιουνίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΚΑΨΑΛΗΝ(Υπουργόν Εμπορίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εργασίας

22 Σεπτεμβρίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ  ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού  Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΝ(Υπουργόν  Εμπορίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

17 Οκτωβρίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) της ενασκήσεως προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
ΘΑΝΟΝ  ΚΑΨΑΛΗΝ(Υπουργόν  Βοηθών-Αναπληρωτήν Υπουργού Συντονισμού) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Γεωργίας

31 Οκτωβρίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

2 Νοεμβρίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΝ(Υπουργόν  Εμπορίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Γεωργίας

10 Δεκεμβρίου  1953: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

29 Δεκεμβρίου 1953: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΝ(Υπουργόν  Εμπορίου) καθηκόντων Υπουργού Γεωργίας

16 Ιανουαρίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ  ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

1 Μαρτίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΣΩΚΡΑΤΗΝ  ΔΗΜΑΡΑΤΟΝ(Υφυπουργόν Στρατιωτικών) της ενασκήσεως καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Αμύνης

20 Απριλίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς ενάσκησεως καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

17 Μαϊου 1954: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

4 Ιουνίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν Προεδρίας  της Κυβερνήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εργασίας

26 Ιουνίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΒΑΣΣΟΝ   ΒΡΑΧΝΟΝ(Υφυπουργόν  Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εσωτερικών

30 Ιουνίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝΥπουργόν Εθνικής Αμύνης προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

5 Αυγούστου 1954: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

17 Σεπτεμβρίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

7 Οκτωβρίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΑΧΙΛΛΕΑΝ   ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού παρά τη  Προεδρία της Κυβερνήσεως

13 Οκτωβρίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

27 Οκτωβρίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΛΑΜΠΡΟΝ  ΕΥΤΑΞΙΑΝ(Υφυπουργόν Οιικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

15 Νοεμβρίου 1954 :Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΝ(Υπουργόν  Εμπορίου) καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού
ΛΑΜΠΡΟΝ  ΕΥΤΑΞΙΑΝ(Υφυπουργόν Οιικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών

14 Δεκεμβρίου 1954: Ανάθεσις εις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ   ΠΑΠΑΓΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

8 Ιανουαρίου 1955: Αναθεσις εις:

ΛΑΜΠΡΟΝ  ΕΥΤΑΞΙΑΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

11 Φεβρουαρίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως και Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

26 Φεβρουαρίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως και Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

2 Μαρτίου 1955: Αναπλήρωσις  υπό:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ(Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εθνικής Αμύνης) του Προέδρου Κυβερνήσεως

5 Μαρτίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΛΑΜΠΡΟΝ  ΕΥΤΑΞΙΑΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

14 Απριλίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΝ(Υφυπουργόν Εμπορίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορίου

4 Μαϊου 1955: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

24 Μαϊου 1955: Ανάθεσις εις:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΝ(Υφυπουργόν Εμπορίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εμπορίου

29 Μαϊου 1955: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εργασίας

28 Ιουνίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

13 Ιουλίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

26 Αυγούστου  1955: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών

19 Σεπτεμβρίου  1955: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου) και προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού
ΛΕΩΝΤΑΝ  ΔΕΡΤΙΛΗΝ(Υφυπουργόν Οικονομικών)  προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών

4  Οκτωβρίου 1955: Αναπλήρωσις  υπό:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ(Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών)  του Προέδρου του Υπουργικού  ΣυμβουλίουΟ Σπυρίδων Θεοτόκης και ο Πέτρος Λεβαντής δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.

Ο φερόμενος ως διορισθείς στις 19 Νοεμβρίου 1952 Λάμπρος Ευταξίας, διορίστηκε εκ νέου με διάταγμα στις 4 Δεκεμβρίου 1952 οπότε και ορκίστηκε.