Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 6.10.1955 έως 29.2.1956
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  6.10.1955  έως 29.2.1956

6 Οκτωβρίου 1955: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εθνικής Αμύνης
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΧΙΛΛΕΩΣ   ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Συντονισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΛΑΜΠΡΟΥ   ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΔΕΡΤΙΛΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΥφυπουργού Εμπορίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΠΕΝΤΖΑΥφυπουργού Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας

7 Οκτωβρίου 1955: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΞΗΝΤΑΡΗΥπουργού  ‘Ανευ  Χαρτοφυλακίου

15 Οκτωβρίου 1955: Διορισμός:

ΠΕΤΡΟΥ   ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥπουργού Βιομηχανίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΠΑΜΠΑΚΟΥΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΚΑΛΑΝΤΖΗΥφυπουργού Εσωτερικών

11 Ιανουαρίου 1956: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ                              Υπουργού Εθνικής Αμύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Υπουργού Δικαιοσύνης

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ Υπουργού Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ Υπουργού Βορείου Ελλάδος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ                                       Υφυπουργού Εσωτερικών

11  Ιανουαρίου  1956:  Διορισμός:

ΑΓΓΕΛΟΥ   ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ   ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΜΑΝΙΔΑΚΗΥφυπουργού  Εσωτερικών

29  Φεβρουαρίου  1956:  Παραίτηση:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥπουργού  Συντονισμού  και  Οικονομικών
ΑΧΙΛΛΕΩΣ   ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΥπουργού  Βιομηχανίας
ΛΑΜΠΡΟΥ   ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού  Συγκοινωνιών  και  Δημοσίων  Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΠΕΤΡΟΥ   ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΣΤΑΥΡΟΥ   ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΡΑΛΛΗΥπουργού  παρά τη Προεδρία  της Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΕΞΗΝΤΑΡΗΥπουργού  ‘Ανευ  Χαρτοφυλακίου
ΑΓΓΕΛΛΟΥ   ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής Αμύνης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ   ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΔΕΡΤΙΛΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΥφυπουργού  Εμπορίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΣΠΕΝΤΖΑΥφυπουργού  Οικισμού  και  Σεισμο-πλήκτων Νήσων
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥΥφυπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΜΑΝΙΔΑΚΗΥφυπουργού  Εσωτερικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

8 Οκτωβρίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ  ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εμπορίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Βιομηχανίας

20 Οκτωβρίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ   ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Εξωτερικών

12 Δεκεμβρίου 1955: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων  Υπουργού Εξωτερικών