Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 29.2.1956 έως 5.3.1958
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  29.2.1956  έως 5.3.1958

29  Φεβρουαρίου  1956: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΑντιπροέδρου  Κυβερνήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού  Συντονισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ   ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΜΑΚΡΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ   ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΘΗΒΑΙΟΥΥπουργού   Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού   Εμπορίου  και  προσωρινώς  Βιομηχανίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΡΑΛΛΗΥπουργού  Συγκοινωνιών  και  Δημοσίων  Έργων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ΑΒΕΡΩΦΥπουργού  Γεωργίας
ΛΙΝΑΣ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΣΤΕΛΙΟΥ   ΚΩΤΙΑΔΗΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερ-νήσεως
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΡΤΗΥφυπουργού  Εμπορίου
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών
ΤΡΥΦΩΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥφυπουργού  Οικισμού
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ   ΜΑΝΕΝΤΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΨΑΡΕΑΥφυπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας

28  Μαΐου  1956:  Παραίτησις:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΣΤΑΥπουργού  Γεωργίας

28  Μαΐου  1956:  Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ(Αντιπροέδρου  Κυβερνήσεως)  ως  Υπουρ-γού  Γεωργίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΣΤΑΥπουργού  Εξωτερικών

31  Μαΐου  1956:  Διορισμός:

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ   .Δ.  ΣΚΕΦΕΡΙΜονίμου  Υφυπουργού  Εξωτερικών

8  Μαΐου  1957:  Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ   ΛΕΒΑΝΤΗΥπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

1  Ιουνίου  1957:  Παραίτησις:

ΑΝΔΡΕΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥπουργού  Γεωργίας

1  Ιουνίου  1957:  Διορισμός:

ΑΧΙΛΕΩΣ   ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευ-μάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας

18  Ιουλίου  1957:  Παραίτησις:

ΑΝΔΡΕΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΑντιπροέδρου   Υπουργικού  Συμβουλίου

5 Νοεμβρίου 1957: Παραίτησις:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Γεωργίας

5 Νοεμβρίου 1957: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γεωργίας

28 Φεβρουαρίου 1958: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού   Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΡΑΛΛΗΥπουργού  Συγκοινωνιών  και  Δημοσίων  Έργων
ΤΡΥΦΩΝΟΣ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥφυπουργού  Οικισμού

28 Φεβρουαρίου 1958: Διορισμός:

ΛΕΩΝΙΔΑ  ΔΕΡΤΙΛΗΥπουργού Εμπορίου και προσωρινώς Βιομη-χανίας
ΤΡΥΦΩΝΟΣ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών και  Δημοσίων Έργων

5 Μαρτίου 1958: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΕΛΜΗΥπουργού  Συντονισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ   ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΣΤΑΥπουργού  Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΚΡΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΑΧΙΛΕΩΣ   ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευ-μάτων
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΘΗΒΑΙΟΥΥπουργού   Οικονομικών
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΔΕΡΤΙΛΗΥπουργού Εμπορίου και προσωρινώς Βιομη-χανίας
ΤΡΥΦΩΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών και  Δημοσίων Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΛΙΝΑΣ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΣΤΕΛΙΟΥ  ΚΩΤΙΑΔΟΥΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΛΕΩΝΙΔΑ   ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερ-νήσεως
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΝΙΚΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΤΗΥφυπουργού  Εμπορίου
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ   ΜΑΝΕΝΤΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΨΑΡΕΑΥφυπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

14  Απριλίου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  καθηκόντων  Υπουργού  Εξωτερικών

1  Μαΐου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου)  καθηκόντων  Υπουργού  Εξωτερικών

31  Μαΐου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΤΣΑΤΣΟΝ(Υπουργόν  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερνήσεως)  καθηκόντων  Υπουργού Εξωτερικών

14  Ιουνίου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ    ΜΑΚΡΗΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών)  καθηκόντων  Υπουργού  Εργασίας

15 Ιουλίου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΑΝΔΡΕΑΝ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΝ(Αντιπρόεδρον  Κυβερνήσεως  και Υπουργόν  Γεωργίας) καθηκόντων  Υπουργού  Συντονισμού

7  Σεπτεμβρίου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΤΣΑΤΣΟΝ(Υπουργόν  Προεδρίας  Κυβερνήσεως)  καθηκόντων  Υπουργού Εξωτερικών

13  Σεπτεμβρίου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΜΑΚΡΗΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών)  καθηκόντων  Υπουργού  Γεωργίας

22  Σεπτεμβρίου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΝ(Υπουργόν  Εμπορίου  και  Βιομηχανίας)  καθηκόντων  Υπουργού  Συγκοινωνιών  και  Δημοσίων Έργων

1 Νοεμβρίου  1956:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ   ΤΣΑΤΣΟΝ(Υπουργόν Προεδρίας  Κυβερνήσεως)  καθηκόντων  Υπουργού  Εξωτερικών

9  Νοεμβρίου  1956:  Αναπλήρωσις υπό:

ΑΝΔΡΕΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ(Αντιπροέδρου  Κυβερνήσεως  και  Υπουργού  Γεωργίας) του  Προέδρου  Κυβερνήσεως

3  Δεκεμβρίου  1956: Αναπλήρωσις υπό:

ΑΝΔΡΕΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΑντιπροέδρου  Κυβερνήσεως  και  Υπουργού  Γεωργίας) του  Προέδρου  Κυβερνήσεως
11  Δεκεμβρίου  1956: Ανάθεσις  εις:
ΑΝΔΡΕΑΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΝ(Αντιπρόεδρον  Κυβερνήσεως  και  Υπουργόν  Γεωργίας)  καθηκόντων  Υπουργού  Συντονισμού

11  Ιανουαρίου  1957:  Ανάθεσις  εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ   ΜΑΚΡΗΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών)  καθηκόντων  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

12  Ιανουαρίου  1957:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΤΣΑΤΣΟΝ(Υπουργόν  Προεδρίας  Κυβερνήσεως)  καθηκόντων  Υπουργού  Εξωτερικών

11  Φεβρουαρίου 1957:  Ανάθεσις εις:

ΑΝΔΡΕΑΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΝ(Αντιπρόεδρον  Κυβερνήσεως  και  Υπουργόν  Γεωργίας)  καθηκόντων  Υπουργού  Συντονισμού

27  Απριλίου  1957:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΤΣΑΤΣΟΝ(Υπουργόν  Προεδρίας  Κυβερνήσεως)  καθηκόντων  Υπουργού  Εξωτερικών

8  Μαΐου  1957:   Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ   ΜΑΚΡΗΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών)  προσωρινώς  καθηκόντων  Υπουργού  Παιδείας  και Θρησκευμάτων

5  Ιουλίου  1957:  Ανάθεσις  εις:

ΔΗΜΗΤΙΟΝ   ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν  Συντονισμού)  καθηκόντων  Υπουργού  Εμπορίου  και  Βιομηχανίας

2  Σεπτεμβρίου  1957:  Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ   ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν  Συντονισμού)  καθηκόντων  Υπουργού  Οικονομικών

9  Σεπτεμβρίου  1957:  Ανάθεσις  εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ   ΤΣΑΤΣΟΝ(Υπουργόν  Προεδρίας  Κυβερνήσεως) καθηκόντων  Υπουργού  Εξωτερικών

18 Σεπτεμβρίου  1957:  Ανάθεσις  εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ  ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν  Συντονισμού)  καθηκόντων  Υπουργού Εργασίας

11 Νοεμβρίου 1957:Ανάθεσις εις:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ(Υπουργόν  άνευ  Χαρτοφυλακίου) καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

12 Νοεμβρίου 1957:Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΤΣΑΤΣΟΝ(Υπουργόν  Προεδρίας  Κυβερνήσεως)  καθηκόντων  Υπουργού  Εξωτερικών

2 Ιανουαρίου 1958: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ   ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν  Συντονισμού)  καθηκόντων  Υπουργού  Οικονομικών

13 Ιανουαρίου 1958: Ανάθεσις εις:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ   ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ(Υπουργόν  άνευ  Χαρτοφυλακίου) καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού και Οικονομικών