Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Από 5.3.1958 έως 17.5.1958
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Υπηρεσιακή)

Από 5.3.1958  έως 17.5.1958

5 Μαρτίου 1958: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εσωτερικών
ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΡΛΙΩΤΗΥπουργού Συντονισμού
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΜΙΧΑΗΛ  ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ   ΠΙΠΠΑΥπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΥπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΦΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΥπουργού Εργασίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΜΑΝΙΔΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών

22 Μαρτίου 1958: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(Προέδρου Κυβερνήσεως) Υπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

22 Μαρτίου 1958: Διορισμός:

ΜΙΧΑΗΛ  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΜΜΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
9 Μαϊου 1958: Παραίτησις:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου  και Βιομηχανίας

17 Μαϊου 1958: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΡΛΙΩΤΗΥπουργού Συντονισμού και προσωρινώς Εμπορίου
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΜΙΧΑΗΛ   ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΜΜΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ   ΠΙΠΠΑΥπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων  Έργων και προσωρινώς Βιομηχανίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΥπουργού Γεωργίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΦΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΥπουργού Εργασίας
ΜΙΧΑΗΛ   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΜΑΝΙΔΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

9 Μαϊου 1958: Ανάθεσις εις:

ΚΑΡΟΛΟΝ ΑΡΛΙΩΤΗΝ(Υπουργόν Συντονισμού) καθηκόντων Υπουργού Εμπορίου
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΝ   ΠΙΠΠΑΝ(Υπουργόν Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων) καθηκόντων Υπουργού Βιομηχανίας