Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 4.11.1961 έως 19.6.1963
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  4.11.1961  έως  19.6.1963

4 Νοεμβρίου 1961: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Συντονισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΕΥΑΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΙΠΙΝΕΛΗΥπουργού  Εμπορίου
ΖΗΣΗ   ΖΗΣΑΚΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑΥπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΚΩΤΙΑΔΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΚΡΗΥπουργού παρά τη  Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΜΑΝΕΝΤΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΥφυπουργού Οικισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΨΑΡΡΕΑΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΧΙΛΛΕΟΥΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως

17 Νοεμβρίου 1961: Παραίτησις:

ΣΟΛΩΝΟΣ  ΓΚΙΚΑΥπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΥφυπουργού Οικισμού

17 Νοεμβρίου 1961:Διορισμός:

ΣΟΛΩΝΟΣ  ΓΚΙΚΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΜΠΟΥΤΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΥφυπουργού Δημοσίων Έργων

1 Οκτωβρίου 1962: Παραίτησις:

ΖΗΣΗ  ΖΗΣΑΚΗΥπουργού Βιομηχανίας

1 Οκτωβρίου 1962: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Βιομηχανίας

2 Νοεμβρίου 1962: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Βιομηχανίας

2 Νοεμβρίου 1962: Διορισμός:

ΛΕΩΝΙΔΑ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού  Γεωργίας

20 Δεκεμβρίου 1962: Παραίτησις:

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας

20 Δεκεμβρίου 1962: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας

19 Ιουνίου 1963: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Συντονισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΚΑΣΙΜΑΤΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΙΠΙΝΕΛΗΥπουργού  Εμπορίου
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΣΟΛΩΝΟΣ  ΓΚΙΚΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΣΤΕΛΙΟΥ  ΚΩΤΙΑΔΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΚΡΗΥπουργού παρά τη  Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΜΑΝΕΝΤΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΜΠΟΥΤΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΥφυπουργού Δημοσίων Έργων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΨΑΡΡΕΑΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

13 Δεκεμβρίου 1961:Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού Εξωτερικών)  υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως Δ. Μακρή

31 Ιανουαρίου 1962: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού Εξωτερικών)  υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνησέως Δ. Μακρή

19 Μαρτίου 1962: Αναπλήρωσις του:

ΖΗΣΗ   ΖΗΣΑΚΗ(Υπουργού Βιομηχανίας)  υπό του Υπουργού Συντονισμού Π. Παπαληγούρα

6 Ιουνίου 1962: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(Υπουργού Δικαιοσύνης) υπό του Υπουργού Γεωργίας Κ. Αδαμόπουλου

24 Σεπτεμβρίου 1962: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού Εξωτερικών)  υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνησέως Δ. Μακρή

15 Δεκεμβρίου 1962: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού Εξωτερικών)  υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνησέως Δ. Μακρή

27 Φεβρουαρίου  1963: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού Εξωτερικών)  υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνησέως Δ. Μακρή

21 Μαϊου 1963: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού Εξωτερικών  υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνησέως Δ. Μακρή