Κυβέρνησις ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Από 31.12.1963 έως 19.2.1964
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

(Υπηρεσιακή)

Από 31.12.1963 εως 19.2.1964

31 Δεκεμβρίου 1963: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Συντονισμού και Υπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής  Αμύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΟΝΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΤΑΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΣΤΕΡΙΩΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΙΠΠΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΞΑΝΘΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΣΠΑΝΙΔΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΣΤΑΜΠΕΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΥΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΡΜΠΑΛΑΥφυπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΕΣΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΝΙΚ ΟΛΑΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΑΝΙΑΥφυπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

6 Ιανουαρίου 1964: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ(Προέδρου  του Υπουργικού Συμβουλίου) Υπουργού Εσωτερικών

6 Ιανουαρίου 1964: Διορισμός:

ΧΡΗΣΤΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΜΑΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών

19 Φεβρουαρίου 1964: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΜΑΥπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΣΟΝΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΤΑΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ  ΣΤΕΡΙΩΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΙΠΠΑΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝΝΗ ΞΑΝΘΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής  Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΙΔΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΥΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΡΜΠΑΛΑΥφυπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΕΣΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΑΝΙΑΥφυπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

13 Ιανουαρίου 1964: Αναπλήρωσις του:

ΧΡ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΜΑ(Υπουργού Εξωτερικών) υπό του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου Ι. Παρασκευόπουλου

23 Ιανουαρίου 1964: Αναπλήρωσις του:

ΧΡ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΜΑ(Υπουργού Εξωτερικών) υπό του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου Ι. Παρασκευόπουλου