Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 19.2.1964 έως 15.7.1965
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 19.2.1964 έως 15.7.1965

19  Φεβρουαρίου   1964: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου  και  Αντιπροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΥΡΟΥΥπουργού  Συντονισμού
ΠΕΤΡΟΥ   ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΣΤΑΥΡΟΥ    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού  Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΖΙΓΔΗΥπουργού  Βιομηχανίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΧΟΥΤΑΥπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΣΤΕΛΙΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού  Γεωργίας
ΠΑΥΣΑΝΙΑ    ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΣΤΑΥΡΟΥ   ΜΠΙΡΗΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΑΝΔΡΕΟΥ    ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερνήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ   ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ    ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΠΑΥΛΟΥ   ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Συντονισμού
ΜΙΧΑΗΛ    ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ     ΜΑΡΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΥφυπουργού  Εμπορίου
ΑΓΓΕΛΟΥ   ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΥφυπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΛΛΙΑΚΑΥφυπουργού  Γεωργίας
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΚΟΚΚΕΒΗΥφυπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΞΑΡΧΟΥΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ     ΜΥΛΩΝΑΥφυπουργού  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερνήσεως

23  Φεβρουαρίου  1964: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΠΑΠΠΑΜονίμου Υφυπουργού  Εξωτερικών

24   Φεβρουαρίου  1964:  Παραίτησις:

ΜΙΧΑΗΛ   ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΕΥΑΓΕΛΛΟΥ  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου

24  Φεβρουαρίου  1964:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΛΟΥΚΗ  ΑΚΡΙΤΑΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΜΙΧΑΗΛ   ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών

4  Ιουνίου  1964: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥΥπουργού  Συντονισμού

5  Ιουνίου  1964: Παραίτησις:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου  και  Αντιπροέδρου  του  Υπουργικού Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  παρά  τη  Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΠΑΥΣΑΝΙΑ   ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας

5  Ιουνίου  1964:Διορισμός:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συντονισμού  και  Αντιπροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτού  Υπουργού  του Συντονισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  παρά τη  Προεδρία της  Κυβερνήσεως

16  Οκτωβρίου  1964:  Παραίτησις:

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΚΟΚΚΕΒΗΥφυπουργού Κοινωνικής  Προνοίας

16  Οκτωβρίου  1964: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΚΟΚΚΕΒΗΥπουργού Υγιεινής
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥφυπουργού Εσωτερικών

13    Νοεμβρίου  1964:  Παραίτησις:

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥφυπουργού  Εσωτερικών

13    Νοεμβρίου  1964: Διορισμός:

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ   ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥπουργού  Δημοσίας  Τάξεως

19  Νοεμβρίου  1964:  Παραίτησις:

ΑΝΔΡΕΟΥ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτού  Υπουργού  Συντονισμού

6  Ιανουαρίου  1965: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΟΥΜΠΑΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΑΥπουργού  Εμπορίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΞΑΡΧΟΥΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΥφυπουργού  Εμπορίου

6  Ιανουαρίου  1965: Διορισμός:

ΗΛΙΑ  ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού  Εμπορίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΖΟΡΜΠΑΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΖΗΣΗ  ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΥφυπουργού  Εμπορίου

29  Απριλίου  1965: Παραίτησις:

ΠΑΥΛΟΥ  ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΥφυπουργού  παρά  τη  Προεδρία της Κυβερνήσεως

29  Απριλίου  1965: Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ     ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτού  Υπουργού  Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΥΛΩΝΑΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας   και  Θρησκευμάτων
ΠΑΥΛΟΥ  ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  παρά  τη  Προεδρία της  Κυβερνήσεως

15  Ιουλίου  1965: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συντονισμού  και  Αντιπροέδρου του  Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΕΤΡΟΥ   ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Δικαιοσύνης
ΗΛΙΑ  ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού   Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού   Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΖΙΓΔΗΥπουργού    Βιομηχανίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΧΟΥΤΑΥπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΣΤΕΛΙΟΥ   ΑΛΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού  Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΖΟΡΜΠΑΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΜΠΙΡΗΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτού  Υπουργού  Συντονισμού
ΑΝΔΡΕΟΥ   ΚΟΚΚΕΒΗΥπουργού  Υγιεινής
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ    ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΥπουργού  Δημοσίας  Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΖΗΣΗ  ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΟΥ    ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Συντονισμού
ΜΙΧΑΗΛ   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΜΑΡΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΥφυπουργού  Εμπορίου
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΥφυπουργού   Δημοσίων  Έργων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΠΑΜονίμου  Υφυπουργού  Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΛΛΙΑΚΑΥφυπουργού  Γεωργίας
ΠΑΥΛΟΥ  ΒΑΡΔΙΝΟΓΓΙΑΝΗΥφυπουργού  παρά  τη    Προεδρία  της  Κυβερνήσεως

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

24  Μαρτίου  1964:  Αναπλήρωσις  του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑ(Υπουργού  Εμπορίου)  υπό  του  Υπουργού  Βιομηχανίας  Ι.  Ζίγδη

11  Μαΐου  1964:  Αναπλήρωσις  του:

ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού   Εξωτερικών)  υπό  του  Υπουργού  Εμπορίου  Γ.  Μελά

4  Ιουνίου  1964:  Ανάθεσις  εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου)  ασκήσεως  καθηκόντων  Υπουργού  Συντονισμού

23  Ιουνίου  1964:  Αναπλήρωσις  του:

ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών  υπό του  Αντιπροέδρου  της  Κυβερνήσεως  και  Υπουργού Συντονισμού  Σ.  Στεφανοπούλου

30  Ιουνίου  1964:  Αναπλήρωσις  του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού  Εμπορίου  υπό του Υπουργού  Βιομηχανίας  Ι. Ζίγδη

14  Δεκεμβρίου 1964:Αναπλήρωσις  του:

ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών  υπό του  Προέδρου της  Κυβερνήσεως  και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  Γ. Παπανδρέου