Κυβέρνησις ΝΟΒΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Από 15.7.1965 έως 20.8.1965
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 15.7.1965 έως 20.8.1965

15 Ιουλίου 1965: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης και προσωρινά Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού Δημόσιας Τάξεως

16 Ιουλίου 1965: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού Συντονισμού και προσωρινά Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινά παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΣΤΕΛΙΟΥ   ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού Εργασίας και προσωρινά Βιομηχανίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΗΥπουργού Συγκοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΒΡΑΜΙΔΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΦΩΤΗ  ΠΙΤΟΥΛΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΕΝΔΡΙΝΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών

20 Ιουλίου 1965: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
ΙΑΚΩΒΟΥ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής

20 Ιουλίου 1965: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Εξωτερικών
ΙΑΚΩΒΟΥ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΥπουργού Υγιεινής
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥφυπουργού Συντονισμού

20 Αυγούστου 1965: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑΠροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού  Συντονισμού  και  προσωρινώς  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού  Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΟΥΜΠΑΥπουργού  Εσωτερικών και  Δημοσίας  Τάξεως
ΙΑΚΩΒΟΥ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΣΤΕΛΙΟΥ   ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΒΕΡΝΙΚΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού  Βιομηχανίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΚΩΣΤΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΥπουργού  Γεωργίας
ΧΡΗΣΤΟΥ    ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού  παρά τη  Προεδρία  της  Κυβερνήσεως
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΑΒΡΑΜΙΔΗΥπουργού  Βορείου  Ελλδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΥπουργού  Υγιεινής
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΦΩΤΙΟΥ   ΠΙΤΟΥΛΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ΔΕΝΔΡΙΝΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνιών