Κυβέρνησις ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

Από 20.8.1965 έως 17.9.1965
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 20.8.1965 έως 17.9.1965

20  Αυγούστου  1965:  Διορισμός:

ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΠροέδρου  του Υπουργικού  Συμβουλίου  και  προσωρινώς  Υπουργού  Εξωτερικών  και  Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης  και  προσωρινώς  Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΖΑΪΜΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΛΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Οικονομικών  και  προσωρινώς  Δημοσίας  Τάξεως
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου  και  προσωρινώς  Εθνικής  Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού  Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑΥπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών  και   προσωρινώς  Γεωργίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΓΑΛΗΝΟΥΥπουργού  Εργασίας  και  προσωρινώς Υγιεινής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΡΟΥΛΙΑΥπουργού  άνευ Χαρτοφυλακίου  και  προσωρινώς  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΣΠΗΛΙΑΚΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ  ΡΕΝΤΗΥφυπουργού  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερνήσεως

6  Σεπτεμβρίου  1965:  Ανάκλησις  παραιτήσεως:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΠΑΜονίμου  Υφυπουργού  Εξωτερικών

17  Σεπτεμβρίου  1965:Παραίτησις:

ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΠροέδρου  του Υπουργικού  Συμβουλίου  και  προσωρινώς  Υπουργού  Εξωτερικών  και  παρά τη Προεδρία  Κυβερνήσεως
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης  και  προσωρινώς  Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΣΤΕΛΙΟΥ  ΑΛΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Οικονομικών  και  προσωρινώς  Δημοσίας  Τάξεως
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου  και  προσωρινώς  Εθνικής  Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού  Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑΥπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών  και   προσωρινώς  Γεωργίας
ΘΕΟΔΟΡΟΥ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΗΝΟΥΥπουργού  Εργασίας  και  προσωρινώς.  Υγιεινής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΡΟΥΛΙΑΥπουργού  άνευ Χαρτοφυλακίου  και  προσωρινώς  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΣΠΗΛΙΑΚΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ  ΡΕΝΤΗΥφυπουργού  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερνήσεως