Κυβέρνησις ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Από 17.9.1965 έως 22.12.1966
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 17.9.1965 έως 22.12.1966

17  Σεπτεμβρίου  1965:  Διορισμός:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου  του Υπουργικού  Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑΑντιπροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  προσωρινώς  Υπουργού  Βιομηχανίας
ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΑντιπροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  προσωρινώς  Υπουργού  Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού  Συντονισμού  και  προσωρινώς  Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΣΤΕΛΙΟΥ  ΑΛΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  προσωρινώς  Δημοσίας  Τάξεως
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού   Δημοσίων  Έργων  και  προσωρινώς  Βορείου  Ελλάδος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού  Εργασίας  και  προσωρινώς  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΘΡΗΥπουργού  παρά τη  Προεδρία της  Κυβερνήσεως  και  προσωρινώς  Κοινωνικής  Προνοίας
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ   ΜΑΝΟΥΣΗΥπουργού  Υγιεινής
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού  ‘Ανευ  Χαρτοφυλακίου  και  προσωρινώς  Εμπορίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού  ‘Ανευ  Χαρτοφυλακίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥΥπουργού  ‘Ανευ  Χαρτοφυλακίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥΥφυπουργού  παρά τη  Προεδρία της  Κυβερνήσεως
ΚΛΕΩΝΟΣ  ΠΙΑΛΟΓΛΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνιών

21 Σεπτεμβρίου 1965: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΟΥΜΠΑΥπουργού   Δημοσίων  Έργων  και  προσωρινώς  Βορείου  Ελλάδος

21 Σεπτεμβρίου 1965: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού   Δημοσίων  Έργων  και  προσωρινώς  Βορείου  Ελλάδος
ΙΣΙΔΩΡΟΥ  ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

22 Σεπτεμβρίου 1965: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού   Βιομηχανίας  και  προσωρινώς  Βορείου  Ελλάδος

5 Οκτωβρίου 1965: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού  ‘Ανευ  Χαρτοφυλακίου  και  προσωρινώς  Εμπορίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΘΡΗΥπουργού  παρά τη  Προεδρία της  Κυβερνήσεως  και προσωρινώς Κοινωνικής  Προνοίας
ΚΛΕΩΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥΥφυπουργού  Συγκοινωνιών

5 Οκτωβρίου 1965: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού  Οικονομικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΘΡΗΥπουργού Εμπορίου
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΥπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΙΑΚΩΒΟΥ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΦΩΤΙΟΥ  ΠΙΤΟΥΛΗΥφυπουργού Συντονισμού
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ  ΣΠΗΛΙΑΚΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΛΕΩΝΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΕΝΔΡΙΝΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΩΣΤΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ  ΡΕΝΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών

15 Νοεμβρίόυ 1965: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης

16 Νοεμβρίόυ 1965: Παραίτησις:

ΙΑΚΩΒΟΥ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου

3 Δεκεμβρίου 1965: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΔΡΟΥΛΙΑΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου

3 Φεβρουαρίου 1966: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΠΑΜονιμου Υφυπουργού Εξωτερικών

14 Απριλίου 1966: Παραίτησις:

ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού  Εξωτερικών και Αντιπροέδρου  της Κυβερνήσεως
ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΗΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας

11 Μαϊου 1966: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού   Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού   Δημοσίων  Έργων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΜΑΝΟΥΣΗΥπουργού  Υγιεινής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

11 Μαΐου 1966: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού   Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΜΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΜΙΜΗ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΗΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΜΑΝΟΥΣΗΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΩΡΑΥφυπουργού Οικονομικών

22 Ιουνίου 1966: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού  ‘Ανευ  Χαρτοφυλακίου

30 Ιουλίου 1966: Παραίτησις:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΩΡΑΥφυπουργού Οικονομικών

10 Νοεμβρίου 1966:Παραίτησις:

ΦΩΤΙΟΥ  ΠΙΤΟΥΛΗΥφυπουργού Συντονισμού
ΚΛΕΩΝΟΣ  ΠΙΑΛΟΓΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων

10 Νοεμβρίου 1966: Διορισμός:

ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΦΩΤΙΟΥ  ΠΙΤΟΥΛΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΛΩΡΑΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων

21 Νοεμβρίου 1966:Παραίτησις:

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ  ΡΕΝΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών

22 Δεκεμβρίου 1966: Παραίτησις:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου  του Υπουργικού  Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑΑντιπροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΣΤΕΛΙΟΥ  ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Οκονομικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥπουργού Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΜΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΧΑΗΛ – ΜΙΜΗ   ΓΑΛΗΝΟΥΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΙΣΙΔΩΡΟΥ  ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού παρά Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΔΡΟΥΛΙΑΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ   ΜΑΝΟΥΣΗΥπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΧΙΛΛΕΩΣ   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Αμύνης
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ   ΣΠΗΛΙΑΚΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΦΩΤΙΟΥ   ΠΙΤΟΥΛΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΝΕΣΤΗ ΛΩΡΑΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΥΡΙΔΗΥφυπουργού Δημοσίων Έργων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΕΝΔΡΙΝΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΩΣΤΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΟΥΥφυπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

4 Οκτωβρίου 1965: Αναπλήρωσις:

ΗΛΙΑ  ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ (Αντιπροέδρου)(ΥπουργούΕξωτερικών) υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου
ΣΤΕΛΙΟΥ   ΑΛΛΑΜΑΝΗΠροσωρινώς Υπουργού Δημοσίας  Τάξεως υπό του Υπουργού Συντονισμού και Οικονομικών Κ. Μητσοτάκη

16 Νοεμβρίου 1965: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΝ-ΝΟΒΑΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως) ασκήσεως καθηκόντων   Υπουργού  Δικαιοσύνης.

22 Νοεμβρίου 1965: Αναπλήρωσις του:

ΗΛΙΑ  ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ (Αντιπροέδρου)(Υπουργού  Εξωτερικών) υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου

25 Νοεμβρίου 1965: Αναπλήρωσις του:

ΣΤΑΥΡΟΥ    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου

11 Δεκεμβρίου 1965: Αναπλήρωσις του:

ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου

24 Δεκεμβρίου 1965: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού  Οικονομικών υπό του Υπουργού Συντονισμού Κ. Μητσοτάκη

31 Δεκεμβρίου 1965: Αναπλήρωσις του:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΘΡΗΥπουργού Εμπορίου υπό του Υπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου Αναστ. Δρούλια

14 Απριλίου 1966: Ανάθεσις εις:

ΣΤΕΦΑΝΟΝ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου), καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΝ   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΝ-ΝΟΒΑΝ(Αντιπρόεδρον   Υπουργικού  Συμβουλίου)  καθηκόντων   Υπουργού  Κοινωνικής Προνοίας

24 Μαϊου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΘΡΗΥπουργού Εμπορίου υπό του Υπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου Αναστ. Δρούλια

31 Μαϊου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΗΛΙΑ  ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ (Αντιπροέδρου)Υπουργού  Εξωτερικών υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου

22 Ιουλίου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΣΤΑΥΡΟΥ   ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου

15 Σεπτεμβρίου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΥπουργού   Εξωτερικών υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου

5 Οκτωβρίου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης υπό του Υπουργού Εργασίας Γ. Μπακατσέλου

29 Οκτωβρίου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΘΡΗΥπουργού Εμπορίου υπό του Υπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου Αναστ. Δρούλια

21 Νοεμβρίου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΘΡΗΥπουργού Εμπορίου υπό του Υπουργού ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου Αναστ. Δρούλια

12 Δεκεμβρίου 1966: Αναπλήρωσις του:

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΟΥΜΠΑΥπουργού   Εξωτερικών υπό του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σ. Στεφανόπουλου