Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ

Από 21.4.1967 έως 13.12.1967
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ

(Δικτατορική)

Από 21.4.1967 έως 13.12.1967

21 Απριλίου 1967: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΟΛΛΙΑΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΑντιπροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εθνικής Αμύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΚΑΡΕΖΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΠΑΤΤΑΚΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

22 Απριλίου 1967: Διορισμός

ΠΑΥΛΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΥπουργού    Εξωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ   ΡΟΖΑΚΗΥπουργού    Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΥπουργού   Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ   ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Εμπορίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Βιομηχανίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΤΣΑΡΟΥΧΗΥπουργού    Δημοσίων  Έργων
ΠΑΥΛΟΥ  ΤΟΤΟΜΗΥπουργού   Δημοσίας  Τάξεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΑΤΘΑΙΟΥΥπουργού   Γεωργίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΥπουργού   Κοινωνικής  Προνοίας  και  Υγιεινής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥπουργού     Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού     Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΡΟΔΙΝΟΥ-ΟΡΛΑΝΔΟΥΥφυπουργού   Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΖΩΙΤΑΚΗΥφυπουργού    Εθνικής  Αμύνης

24   Απριλίου 1967:Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜόνιμου  Υφυπουργού  Εξωτερικών

26  Απριλίου  1967:Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού     Συγκοινωνιών

26  Απριλίου  1967:Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΣΑΝΤΙΛΑΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΛΕΚΚΑΥπουργού  Εργασίας
ΣΠΥΡΟΥ  ΛΙΖΑΡΔΟΥΥφυπουργού   Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΥΥφυπουργού  Εμπορίου

5  Μαΐου  1967:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΤΙΛΗΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος

24  Ιουλίου  1967:  Διορισμός:

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Υπουργείω  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως

1  Νοεμβρίου  1967:  Παραίτησις:

ΛΕΩΝΙΔΑ   ΡΟΖΑΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Βιομηχανίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΤΣΑΡΟΥΧΗΥπουργού    Δημοσίων  Έργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΛΕΚΚΑΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΥπουργού   Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως

1  Νοεμβρίου  1967:  Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού   Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΥΠΡΑΙΟΥΥφυπουργού   Βιομηχανίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΑΜΠΙΡΗΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας

3 Νοεμβρίου  1967:  Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων

3 Νοεμβρίου  1967: Παραίτησις:

ΠΑΥΛΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΥπουργού    Εξωτερικών

20 Νοεμβρίου  1967: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΙΟΥ  ΚΟΛΛΙΑΥπουργού Εξωτερικών

20 Νοεμβρίου  1967:  Διορισμός:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΙΠΙΝΕΛΗΥπουργού Εξωτερικών

24 Νοεμβρίου  1967: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εργασίας

24 Νοεμβρίου  1967:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΟΥΛΕΑΥπουργού  Εργασίας

13 Δεκεμβρίου 1967: Παραίτησις:

ΚΩΝΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΟΛΛΙΑΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΑντιπροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εθνικής Αμύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΚΑΡΕΖΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΙΠΙΝΕΛΗΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού   Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ   ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Εμπορίου και προσωρινώς  Βιομηχανίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΑΤΘΑΙΟΥΥπουργού   Γεωργίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΥπουργού   Κοινωνικής  Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥπουργού     Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΟΥΛΕΑΥπουργού  Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΣΑΝΤΙΛΑΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΠΑΥΛΟΥ  ΤΟΤΟΜΗΥπουργού   Δημοσίας  Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΤΙΛΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΡΟΔΙΝΟΥ-ΟΡΛΑΝΔΟΥΥφυπουργού   Συντονισμού
ΣΠΥΡΟΥ  ΛΙΖΑΡΔΟΥΥφυπουργού   Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΥΥφυπουργού  Εμπορίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΑΜΠΙΡΗΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΥΠΡΑΙΟΥΥφυπουργού   Βιομηχανίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

10  Ιουνίου  1967:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΥΛΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΥπουργού Εξωτερικών  υπό  του  Προέδρου της  Κυβερνήσεως Κ.  Κόλλια

3  Ιουλίου  1967: Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΥΛΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΥπουργού    Εξωτερικών  υπό  του  Προέδρου της  Κυβερνήσεως  Κ.  Κόλλια

26  Ιουλίου  1967:Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΥΛΟΥ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΥπουργού    Εξωτερικών  υπό  του  Προέδρου της  Κυβερνήσεως  Κ.  Κόλλια

24 Σεπτεμβρίου  1967:Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΥΛΟΥ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΥπουργού    Εξωτερικών  υπό  του  Προέδρου της  Κυβερνήσεως  Κ.  Κόλλια

3  Οκτωβρίου  1967:  Αναπλήρωσις  του:

ΛΕΩΝΙΔΑΡΟΖΑΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης προσωρινώς υπό  του Υπουργού  Δημοσίων  Έργων  Π.  Τσαρούχη

4 Οκτωβρίου  1967:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΥΛΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΥπουργού    Εξωτερικών  υπό  του  Προέδρου της  Κυβερνήσεως  Κ.  Κόλλια

1 Νοεμβρίου 1967: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν   Εμπορίου), ενασκήσεως καθηκόντων Υπουργού Βιομηχανίας

3 Νοεμβρίου 1967: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΚΟΛΛΙΑΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου), ενσκήσεως καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών