Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Από 13.12.1967 έως 8.10.1973
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Δικτατορική)

Από  13.12.1967  έως  8.10.1973

13 Δεκεμβρίου 1967: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εθνικής Αμύνης και Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΠΑΤΑΚΟΥΑντιπροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΚΑΡΕΖΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΙΠΙΝΕΛΗΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΥΠΡΑΙΟΥΥπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΑΤΘΑΙΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΟΥΛΕΑΥπουργού Εργασίας
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΤΟΜΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΤΙΛΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΟΔΙΝΟΥ-ΟΡΛΑΝΔΟΥΥφυπουργού Συντονισμού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΙΖΑΡΔΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΑΜΠΙΡΗΥφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας

18 Δεκεμβρίου 1967: Διορισμός:

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΤΟΜΗΥπουργού Συγκοινωνιών[1]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως

ΜΙΧΑΗΛ  ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ

Υφυπουργού παρά τη Προεδρία Κυβερ-νήσεως

5 Ιανουαρίου 1968: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΟΔΙΝΟΥ-ΟΡΛΑΝΔΟΥΥφυπουργού Συντονισμού

5 Ιανουαρίου 1968: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΟΔΙΝΟΥ-ΟΡΛΑΝΔΟΥ

Υπουργού  Αναπληρωτού Υπουργού Συντονισμού
ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΥΛΑΜΠΙΟΥΥφυπουργού Συντονισμού

20 Ιουνίου 1968: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΠΑΥΛΟΥ  ΤΟΤΟΜΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   ΠΟΥΛΑΤΖΑΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΟΥΛΕΑΥπουργού  Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΤΙΛΗΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΛΙΖΑΡΔΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΛΑΜΠΙΡΗΥφυπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΜΙΧΑΗΛ   ΣΙΔΕΡΑΤΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως

20  Ιουνίου  1968:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΤΙΛΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου  και  Β’  Αντιπροέδρου   Κυβερνήσεως
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ   ΤΣΕΛΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΛΙΖΑΡΔΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΛΟΥΚΑ  ΠΑΤΡΑΥπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού  Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΧΟΛΕΒΑΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίάς
ΝΙΚΗΤΑ  ΣΙΩΡΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΗΛΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑΥφυπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας και  Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΒΟΒΟΛΙΝΗΥφυπουργού  παρά  τη  Προεδρία  της  Κυβερνήσεως

1  Ιουλίου 1968:  Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων

9 Ιουλίου 1968:  Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης

24 Ιουλίου 1968: Διορισμός:

ΗΛΙΑ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης

31  Ιουλίου 1968:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΒΑΛΛΗΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος

21 Νοεμβρίου 1968:  Παραίτηση:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜονίμου  Υφυπουργού  Εξωτερικών

1 Φεβρουαρίου  1969:  Παραίτησις:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΛΙΖΑΡΔΟΥΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΝΙΚΗΤΑ  ΣΙΩΡΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Γεωργίας

1  Φεβρουαρίου  1969:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥΥπουργού  Αναπληρωτού  Υπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ   ΚΟΖΩΝΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΝΙΚΗΤΑ   ΣΙΩΡΗΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ    ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Γεωργίας

10 Φεβρουαρίου  1969:  Διορισμός:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΦΘΕΝΑΚΗΥπουργού  Συγκοινωνιών

20  Ιουνίου  1969:  Παραίτησις:

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού   Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

20  Ιουνίου  1969: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής   Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

27  Ιουνίου  1969:  Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΡΟΔΙΝΟΥ-ΟΡΛΑΝΔΟΥΥπουργού  Αναπληρωτού  Υπουργού  Συντονισμού
ΙΟΥΛΙΟΥ    ΕΥΛΑΜΠΙΟΥΥφυπουργού  Συντονισμού

28  Ιουνίου  1969:  Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΑΤΘΑΙΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΦΘΕΝΑΚΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΒΑΛΛΗΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ   ΚΟΖΩΝΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Γεωργίας

28  Ιουνίου  1969:Διορισμός:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΦΘΕΝΑΚΗΥπουργού  Αναπληρωτού  Υπουργού  Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΒΑΛΛΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΑΤΘΑΙΟΥΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΜΙΧΑΗΛ   ΚΟΖΩΝΗΥφυπουργού  Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥφυπουργού  Γεωργίας

31  Οκτωβρίου  1969: Διορισμός:

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΧΗΥφυπουργού  Οικονομικών

31  Μαρτίου  1970:  Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΤΣΑΚΩΝΑΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως

29  Ιουνίου  1970:  Παραίτησις:

ΗΛΙΑ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΛΟΥΚΑ  ΠΑΤΡΑΥπουργού  Κοινωικών  Υπηρεσιών
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ    ΤΣΕΛΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού  Εργασίας
ΝΙΚΗΤΑ  ΣΙΩΡΗΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΗΛΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών

29  Ιουνίου  1970:  Διορισμός:

ΑΓΓΕΛΟΥ   ΤΣΟΥΚΑΛΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΖΑΠΠΑΥπουργού  Εμπορίου
ΠΑΥΛΟΥ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΝΙΚΗΤΑ  ΣΙΩΡΗΥπουργού  Αναπληρωτού  Υπουργού  Εθνι-κής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΛΟΥΚΑ  ΠΑΤΡΑΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝ.-ΙΩΑΝ.  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΛΑΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας και  Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών

21 Ιουλίου 1970: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗΤΑ ΣΙΩΡΗΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών

21 Ιουλίου 1970: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΝΙΚΗΤΑ ΣΙΩΡΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΥφυπουργού Εξωτερικών

16 Ιανουαρίου 1971: Παραίτησις:

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΧΗΥφυπουργού Οικονομικών

21 Ιανουαρίου 1971: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ     ΜΑΤΘΑΙΟΥΥπουργού Βορείου Ελλάδος

25 Αυγούστου 1971: Παραίτησις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΠΑΤΑΚΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΚΑΡΕΖΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ   ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΡΑΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου και προσωρινώς  Βορείου Ελλάδος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού   Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΝΙΚΗΤΑ ΣΙΩΡΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΖΑΠΠΑΥπουργού Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΑΓΑΘΑΓΓΓΕΛΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΦΘΕΝΑΚΗΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΟΛΕΒΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΥΠΡΑΙΟΥΥπουργού Βιομηχανίας
ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΤΣΕΒΕΛΕΚΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΛΗΥπουργού Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΩΝ.- ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΚΩΝΑΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΖΩΝΗΥφυπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥφυπουργού Γεωργίας

26 Αυγούστου 1971: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΚΑΡΕΖΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΓΕΛΟΥΥπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΦΘΕΝΑΚΗΥπουργού ’νευ Χαρτοφυλακίου
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ    ΚΟΥΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ    ΦΡΑΓΚΑΤΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΚΑΥπουργού Ναυτιλίας – Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΒΥΡΩΝΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΩΝ.- ΙΩΑΝ.  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Κυβερνητικής Πολιτικής
ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Κυβερνητικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΚΩΝΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Περιφερειακού  Διοικητού Αττικής και Νήσων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΚΑΝΤΩΝΑΥφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΥΔΑΥφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΛΑΔΑΥφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού Θεσσαλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑΥφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού Κρήτης
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού Ηπείρου
ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΜΠΡΑΒΟΥΥφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΖΩΝΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων

16 Σεπτεμβίου 1971: Διορισμός:

ΜΙΧΑΗΛ   ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Ναυτιλίας – Μεταφορών και Επικοινωνιών

13 Ιανουαρίου 1972: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

14 Ιανουαρίου 1972: Παραίτησις:

ΧΡΗΣΤΟΥ    ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ    ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών-Περιφερειακού Διοικητού Ηπείρου

14 Ιανουαρίου 1972: Διορισμός:

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΥπουργού  Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΑΓΑΠΙΤΙΔΗΥπουργού  Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΤΣΕΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών – Περιφερειακού Διοικητού Ηπείρου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

27 Μαϊου 1972: Παραίτησις:

ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΖΩΝΗΥφυπουργού Οικονομικών

10 Ιουλίου 1972: Παραίτησις:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΦΡΑΓΚΑΤΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

31 Ιουλίου 1972: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ    ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥΥπουργού παρά  τω Πρωθυπουργώ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΦΘΕΝΑΚΗΥπουργού παρά  τω Πρωθυπουργώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΡΝΑΡΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΚΑΥπουργού Ναυτιλίας – Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΚΩΝΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΚΑΝΤΩΝΑΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΡΥΔΑΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΟΥ    ΛΑΔΑΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Θεσσαλίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών

31 Ιουλίου 1972: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ επί Υπουργείου Προγραμματισμού και Κυβερ-νητικής  Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥΥπουργού παρά  τω Πρωθυπουργώ
ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΚΑΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΥΔΑΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΚΑΝΤΩΝΑΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ    ΛΑΔΑΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΦΘΕΝΑΚΗΥπουργού Ναυτιλίας-Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΟΥΜΠΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΑΣΛΑΝΙΔΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΚΑΤΣΩΤΑΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών-Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων
ΙΩΑΝΝΟΥ    ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής και Δυτικής Μακεδο-νίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΛΕΚΚΑΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών-Περιφερειακού Διοικητού Θεσσαλίας
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΚΩΝΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΕΞΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών

30 Αυγούστου 1972: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΚΩΝΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

11 Σεπτεμβρίου 1972: Παραίτησις:

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών

12 Οκτωβρίου 1972: Παραίτησις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΣΛΑΝΙΔΗΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Δημοσίων Έργων

12 Οκτωβρίου 1972: Διορισμός:

ΦΑΙΔΩΝΟΣ  ΑΝΝΙΝΟΥ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΑΣΛΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΛΕΞΙΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων

25 Οκτωβρίου 1972: Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών

10 Μαϊου 1973: Παραίτησις:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών

11 Μαϊου 1973: Παραίτησις:

ΑΓΓΕΛΟΥ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης

11 Μαϊου 1973: Διορισμός:

ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΚΑΥπουργού Ναυτιλίας-Μεταφορών και Επικοινωνιών

20 Αυγούστου 1973: Παραίτησις:

ΒΥΡΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ    ΔΑΜΙΑΝΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΔΗΜΟΠΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Ναυτιλίας-Μεταφορών και Επικοινωνιών

28 Σεπτεμβρίου 1973: Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΚΑΡΕΖΟΥΑντιπροέδρου Κυβερνήσεως
ΜΙΧΑΗΛ  ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΑΣΛΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

8 Οκτωβρίου 1973: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών και Εθνικής   Αμύνης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΠΑΤΤΑΚΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και προσωρινώς  Υπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς  Δικαιοσύνης
ΦΑΙΔΩΝΟΣ  ΑΝΝΙΝΟΥ – ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΥΔΑΑναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΟΥΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΟΥΜΠΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού  και Επιστημών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΚΑΝΤΩΝΑΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΛΑΔΑΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΚΑΥπουργού Ναυτιλίας – Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΚΑΤΣΩΤΑΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Προγραμματισμού και Κυβερ-νητικής Πολιτικής και προσωρινώς παρά τω Πρωθυπουργώ
ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Προγραμματισμού και Κυβερνητικής  Πολιτικής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού  Αττικής και Νήσων και προσωρινώς Υφυπουργού Εσωτερικών παρά τη Κεντρική Υπηρεσία
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΚΑΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού θεσσαλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Κρήτης
ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΤΣΕΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Ηπείρου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΠΡΑΒΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών- Περιφερειακού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΑΛΕΞΙΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

30 Μαϊου 1968: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ(Υπουργού Δικαιοσύνης) υπό του Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως  Μ. Σιδεράτου

4 Ιουνίου  1968: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ(Υπουργού Δικαιοσύνης) υπό του Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως  Μ. Σιδεράτου

8 Ιουνίου  1968: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Εμπορίου) υπό του Υφυπουργού Εμπορίου Γ. Γεωργακέλλου

9 Ιουλίου 1968: Ανάθεσις  εις:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΝ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν  Οικονομικών), προσωρινώς   του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης

8  Αυγούστου  1968:  Αναπλήρωσις  του :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών)  υπό  του  Προέδρου  της  Κυβερνήσεως  Γ.  Παπαδοπούλου

31  Αυγούστου  1968:  Αναπλήρωσις  του :

ΛΟΥΚΑ  ΠΑΤΡΑ(Υπουργού  Κοινωνικής  Προνοίας)  υπό  του  Υφυπουργού  Κοινωνικής   Προνοίας  Ηλ.  Δημητρά

20 Σεπτεμβρίου  1968:  Αναπλήρωσις  του :

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΛΙΖΑΡΔΟΥ(Υπουργού  Συγκοινωνιών)  υπό  του  Β’  Αντιπροέ-δρου  της   Κυβερνήσεως   Δ. Πατίλη

1  Οκτωβρίου 1968:  Αναπλήρωσις  του :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών), υπό του  Προέδρου Κυβερνήσεως Γ.  Παπαδοπούλου

8 Οκτωβρίου 1968:  Αναπλήρωσις  του :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ    ΜΑΤΘΑΙΟΥ(Υπουργού  Γεωργίας)  υπό  του  Υφυπουργού  Γεωργίας  Γ.  Τσιστοπούλου

13  Νοεμβρίου 1968:  Αναπλήρωσις  του :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών)  υπό  του  Προέδρου  της  Κυβερνήσεως  Γ.  Παπαδοπούλου

14  Ιανουαρίου 1969:  Αναπλήρωσις  του :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό του  Πρωθυπουργού  Γ.  Παπαδοπούλου

7 Απριλίου  1969:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών)  υπό του  Πρωθυπουργού  Γ.  Παπαδοπούλου

12  Ιουνίου  1969:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών)  υπό του  Πρωθυπουργού  Γ.  Παπαδοπούλου

9  Δεκεμβρίου  1969:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του  Πρωθυπουργού  Γ.  Παπαδοπούλου

27  Μαΐου  1970:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΙΠΙΝΕΛΗ(Υπουργού  Εξωτερικών)  υπό  του  Πρωθυπουργού  Γ.  Παπαδοπούλου

21 Ιανουαρίου 1971: Αναπλήρωσις  του:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ(Υπουργού Βορείου Ελλάδος) προσωρινώς υπό του Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου) Λουκά  Πάτρα

16 Φεβρουαρίου 1971: Αναπλήρωσις του:

ΝΙΚΗΤΑ   ΣΙΩΡΗ(Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) υπό του Πρωθυπουργού Γ.  Παπαδόπουλου

2 Σεπτεμβρίου 1971: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝ.- ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υφυπουργόν Κυβερνητικής Πολιτικής), καθηκόντων Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας

27 Απριλίου 1972: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑ(Υφυπουργού Εσωτερικών -Περιφερειακού Διοικητού Κρήτης), υπό του Υφυπουργού Εσωτερικών – Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων Κ. Παπαδόπουλου

25 Μαϊου 1972: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(Υπουργού Δημοσίων Έργων), υπό του Υπουργού  Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών Ν. Εφεσίου

10 Ιουλίου  1972: Ασκησις υπό:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΠΑΤΤΑΚΟΥ(Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως), προσωρινώςκαθηκόντων Υπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ(Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών), προσωρινώςκαθηκόντων Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

5 Οκτωβρίου 1972: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΑΣΛΑΝΙΔΗΝ(Υφυπουργόν  παρά τω Πρωθυπουργώ), προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΝ(Υφυπουργόν Δημοσίων Έργων), προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

16 Οκτωβρίου 1972: Αναπλήρωσις του:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΦΘΕΝΑΚΗ(Υπουργού Ναυτιλίας – Μεταφορών και Επικοινω-νιών), υπό του Υπουργού Αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών Ορ. Γιάκα

28 Δεκεμβρίου 1972: Ανάθεσις εις:

ΟΡΕΣΤΗΝ  ΓΙΑΚΑΝ(Υπουργόν Αναπληρωτήν Υπουργόν Εσωτερικών), προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Ναυτιλίας – Μεταφορών και Επικοινωνιών

10 Μαϊου 1973: Ανάθεσις εις:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΠΑΤΑΚΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως) καθηκόντων  Υπουργού Εσωτερικών

11 Μαΐου 1973: Ανάθεσις εις:

ΙΩΑΝΝΗΝ  ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΝ(Υπουργόν  παρά τω Πρωθυπουργώ), καθηκόντων Υπουργού Δικαιοσύνης
ΔΙΟΜΗΔΗΝ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υφυπουργόν  Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής), καθηκόντων Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ  ΣΚΑΝΔΑΛΗΝ(Υφυπουργόν Εσωτερικών – Περιφερειακόν Διοικη-τήν Αττικής και Νήσων), καθηκόντων Υφυπουργού Εσωτερικών παρά τη Κεντρική Υπηρεσία

[1] Τροποποίηση  προηγούμενου διορισμού ως Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.