Κυβέρνησις ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

Από 8.10.1973 έως 25.11.1973
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

KYΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

(Δικτατορική)

Από 8.10.1973  έως 25.11.1973

8 Οκτωβρίου 1973: Διορισμός:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΠρωθυπουργού
ΧΑΡΙΛΑΟΥ    ΜΗΤΡΕΛΙΑΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΨΑΛΗΥπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς  Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΥπουργού Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΘΕΡΑΠΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΙΦΝΑΙΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΚΟΥΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΥπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΥπουργού Βιομηχανίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΥπουργού Ενεργείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗΥπουργού Απασχολήσεως
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού  Δημοσίων Εργων
ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΚΑΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΛΕΞ. -ΚΩΝ. ΒΟΥΛΤΖΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΘΑΝΟΥΥφυπουργού  Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ  ΔΕΛΕΝΔΑΥφυπουργού  Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΣΚΑΝΔΑΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΣΑΡΑΝΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής και Δυτικής Μακεδο-νίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής Ελλάδος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΠΡΑΒΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΑΥΛΟΥ ΦΑΚΙΟΛΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού  Κρήτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοιητού Ηπείρου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-σκευμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΚΟΡΡΕΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΡΑΚΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΒΛΑΧΑΚΗΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   ΣΑΜΑΡΑΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων

24 Νοεμβρίου 1973: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΘΕΡΑΠΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως

24 Νοεμβρίου 1973:Διορισμός:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΤΣΟΥΜΠΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως

25 Νοεμβρίου 1973: Παραίτησις:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΠρωθυπουργού
ΧΑΡΙΛΑΛΟΥ  ΜΗΤΡΕΛΙΑΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΨΑΛΗΥπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΥπουργού Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΦΕΣΙΟΥΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΒΑΣΑΛΕΙΟΥ  ΤΣΟΥΜΠΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΙΦΝΑΙΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΚΟΥΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΥπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΥπουργού Βιομηχανίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΥπουργού Ενεργείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗΥπουργού Απασχολήσεως
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού  Δημοσίων Εργων
ΟΡΕΣΤΗ ΓΙΑΚΑΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΛΕΞ.- ΚΩΝ. ΒΟΥΛΤΖΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΘΑΝΟΥΥφυπουργού  Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ  ΔΕΛΕΝΔΑΥφυπουργού  Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΣΑΡΑΝΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΙΧΑΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Κεντρικής Ελλάδος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΠΡΑΒΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΑΥΛΟΥ ΦΑΚΙΟΛΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού  Κρήτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών Περιφερειακού Διοικητού Ηπείρου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   ΚΟΡΡΕΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΤΡΑΚΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΒΛΑΧΑΚΗΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΣΑΜΑΡΑΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων