Κυβέρνησις ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 25.11.1973 έως 24.7.1974
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(Δικτατορική)

Από 25.11.1973  έως 24.7.1974

25 Νοεμβρίου 1973: Διορισμός:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΠρωθυπουργού, Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού και Υπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   ΤΕΤΕΝΕΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   ΛΑΤΣΟΥΔΗΥπουργού  Εθνικής Αμύνης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΤΡΥΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΚΩΝΑΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΤΖΩΡΤΖΗ   ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΥΠΡΑΙΟΥΥπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας
ΤΡΥΦΩΝΟΣ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΤΖΑΒΕΛΑΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΥφυπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΑΡΜΑΚΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΑΝΑΝΙΑΔΗΥφυπουργού Εσωτερικών – Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΒΛΑΧΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΔΑΥφυπουργού Εμπορίου
3 Δεκεμβρίου 1973: Διορισμός:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΟΥΜΠΑΥπουργού Εσωτερικών
ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και προσωρινώς  Απασχολήσεως
ΦΟΙΒΟΥ ΛΕΓΑΚΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
13 Δεκεμβρίου 1973: Αποχώρησις:
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΑΝΑΝΙΑΔΗΥφυπουργού Εσωτερικών – Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων

11 Ιανουαρίου 1974: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Απασχολήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

15 Φεβρουαρίου 1974: Διορισμός:

ΠΑΝΤΕΛΗ   ΝΙΤΣΑΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΗΛΙΑ   ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΥφυπουργού Βιομηχανίας

30 Μαρτίου 1974: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΤΑΚΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών

8 Ιουλίου 1974: Παραίτησις:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΕΤΕΝΕΥπουργού Εξωτερικών

24 Ιουλίου 1974:Αποχώρησις:

(μη εκδοδέντος Προεδρικού Διατάγματος αποδοχής παραιτήσεως)

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΠρωθυπουργού, Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού και Υπουργού Οικονομικών
ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού  και Προγραμματισμού και Υπουργού ’νευ Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΛΑΤΣΟΥΔΗΥπουργού  Εθνικής Αμύνης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΟΥΜΠΑΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΤΡΥΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΤΖΩΡΤΖΗ  ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΥΠΡΑΙΟΥΥπουργού Βιομηχανίας και προσωρινώς Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Απασχολήσεως
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΤΡΥΦΩΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΤΖΑΒΕΛΑΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΥφυπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥφυπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΠΑΝΤΕΛΗ  ΝΙΤΣΑΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΒΛΑΧΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΦΟΙΒΟΥ ΛΕΓΑΚΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΥφυπουργού Βιομηχανίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΔΑΥφυπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΤΑΚΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

11 Ιανουαρίου 1974: Ανάθεσις εις:

ΗΛΙΑΝ   ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού  Αναπληρωτού  Συντονισμού και Προγραμ-ατισμού

8 Ιουλίου 1974: Ανάθεσις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ  ΚΥΠΡΑΙΟΝ(Υπουργόν Βιομηχανίας) καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών