Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 24.7.1974 έως 21.11.1974
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

KΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

(Κυβέρνησις Εθνικής Ενότητας – De  Facto)

Από  24.7.1974 έως  21.11.1974

24 Ιουλίου 1974: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑΥπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΗΥπουργού Απασχολήσεως
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΚΚΕΒΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

26 Ιουλίου 1974: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εσωτερικών

26 Ιουλίου 1974: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΝΑΙΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥΥφυπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΣΚΙΤΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΒΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

3 Αυγούστου 1974: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών

28 Αυγούστου 1974: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού και Επιστημών

9 Οκτωβρίου 1974: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΥπουργού Βιομηχανίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΗΥπουργού Απασχολήσεως
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΚΚΕΒΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΝΑΙΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΣΚΙΤΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΒΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥΥφυπουργού Δημοσίων Έργων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

9 Οκτωβρίου 1974:Διορισμός:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΕΠΠΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΑΥπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΟΥΣΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΥπουργού Απασχολήσεως
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΧΑΡΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

17 Οκτωβρίου 1974: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών

17 Οκτωβρίου 1974:Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥΥπουργού Εξωτερικών

21 Νοεμβρίου 1974: Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑΥπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΕΠΠΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΑΥπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΥπουργού Βιομηχανίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΟΥΣΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΥπουργού Απασχολήσεως
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥΥφυπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΧΑΡΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

13 Αυγούστου 1974:Αναπλήρωσις  του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ(Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών), προσωρινώς υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα

20 Αυγούστου 1974:Αναπλήρωσις  του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ(Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών), προσωρινώς υπό του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γ. Ράλλη

23  Σεπτεμβρίου  1974: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ(Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού  Εξωτερικών)  υπό του Υπουργού  Εθνικής Αμύνης  Ε.  Αβέρωφ-Τοσίτσα

2 Οκτωβρίου 1974:Αναπλήρωσις:

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΖΟΛΩΤΑ(Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού), προσωρινώς υπό του Υπουργού Οικονομικών Ι. Πεσματζόγλου

25 Οκτωβρίου 1974:Αναπλήρωσις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υουργού Εξωτερικών), προσωρινώς υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα